Avþarlý sporculardan 14 madalya

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

ANTALYA'DA yapýlan Muay Thai Minikler Yýldýzlar ve Kadetler il Þampiyonasýna katýlan Manavgat Avþar Spor Kulübü sporcularý, 9 altýn, 5 bronz madalya olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak, büyük baþarýya imza attý. Muay Thai Minikler Yýldýzlar ve Kadetler Antalya Ýl Þampiyonasý geçtiðimiz Pazar günü Antalya'da yapýldý. Yapýlan þampiyonaya il genelinden 12 kulüp ve ferdi sporcu olarak toplam 120 sporcu il þampiyonasýnda derece almak ve bölge þampiyonasýna gidebilmek için mücadele verdiler. Ýl þampiyonasýna Manavgat Avþar Gençlik ve Spor Kulübü 14 sporcuyla katýlarak, 9 altýn, 5 bronz madalya alarak Manavgat'a toplamda 14 madalya kazandýrdýlar. Þampiyonada derece alan sporcularýmýz; Bircan Kýlýnç, Osman Mete Ünal, Bekir Güneþ, Fatma Ýlayda Yuca, Taha Avþar, Þükran Nur Yýlmaz, Nuran Kýlýnç, Yusuf Yasin Dað ve Fatma Çifci birinci olarak altýn madalya kazandýlar. Doðukan Yapýcan, Ali Erdem, Yusuf Ýnal, Ahmet Toplar ve Ramazan Türkkan ise bronz madalyayla üçüncü oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.