Evlenme teklifi

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Sirkte çalýþan bir kadýn açlýk grevine baþlayýnca bir doktor sirk sahibine sormuþ: "Tam 30 gündür aðzýna bir þey koymadýðý doðru mu?" "Evet" yanýtýný alýnca da, "Peki hiçbir þey olmadý mý?" diye devam etmiþ doktor... "Olmaz olur mu" demiþ sirk sahibi: "Altý Ýskoç'tan evlenme teklifi aldý!"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.