Kýrca: ‘Antalya'ya yaptýðý hizmetler tartýþýlmazdýr'

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Antalya Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, kentte kültür rüzgarý estirmeye devam ediyor. Kent merkezinin yaný sýra bu etkinlikleri ilçelere de yayan Büyükþehir Belediyesi, usta tiyatrocu Levent Kýrca'yý sýrasýyla Finike, Elmalý ve Gündoðmuþ ilçelerinde vatandaþlarla bir araya getirdi. Azýnlýk adlý tiyatro oyunu Antalya Turnesi kapsamýnda son olarak Konyaaltý Açýkhava Tiyatrosu'nda sahne aldý. VATANDAÞLARDAN

YOÐUN ÝLGÝ Oyunu Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'ýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ izledi. Türkiye'deki son dönem yaþanan siyasi olaylarý, güncel konularý mizahi bir dille eleþtiren Levent Kýrca'yý vatandaþlar büyük bir heyecanla izledi. Levent Kýrca, yaklaþýk 2 saat kaldýðý sahnede bazen duygulu anlar yaþattý. Kýrca, politik eleþtirileriyle vatandaþlardan büyük alkýþ aldý. ANTALYA'YA HÝZMETLERÝ TARTIÞILMAZ Gösteri sonunda Levent Kýrca'ya çiçek vererek teþekkür eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, belediye olarak 2'nci defa Levent Kýrca turnesi düzenlediklerini söyledi. Turnelerin devamýnýn gelmesini istediklerini ifade eden Baþkan Akaydýn, "Levent Kýrca bize keyifli bir akþam yaþattý. Ýyi ki böyle ustalar var" dedi. Levent Kýrca ise Baþkan Mustafa Akaydýn'ýn çok iyi bir dostu olduðunu belirterek, "Mustafa Baþkaný size emanet ediyorum. O gerçek bir Atatürk ve Antalya severdir. Antalya'ya yaptýðý hizmetler tartýþýlmazdýr" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.