Manavgat Masterler Gazileri unutmadý

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Masterler Takýmý Bolvadin'de düzenlenen Gaziler Turnuvasý'na katýldý. Bolvadin Belediye Baþkaný Nazmiye Kýlçýk'ýn katkýlarý ve dört takýmýn katýlýmý ile Bolvadin'de düzenlenen Gaziler Günü Anma Turnuvasý'na davet edilen Manavgat Masterleri, turnuva öncesinde yapmýþ olduklarý son antrenmanda gazilerimiz ve þehitlerimizin anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Manavgat Masterler hafta sonu Bolvadin Heybeli Kaplýcasý'nda Baþkan Nazmiye Kýlçýk'ýn davetlisi olarak konaklama yaparak, cumartesi ve pazar günü oynanan maçlarýn ardýndan verilen yemek ve ödül töreninden sonra Manavgat'a döndü. MANAVGAT MASTERLERDE

DUR DURAK YOK. Manavgat Masterler Futbol Takýmý Salý günü de Kýzýlaðaç Turizm Merkezinde bulunan Starlýght Convention Center Talasao And Spa Hotel Sahalarýnda Saat : 17.30 da iþ adamlarý ile bir dostluk maçý yapacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.