Altýn Portakal'ýn açýlýþý Ömür Gedik'le

Akdeniz Haber - - Gundem -

SÝNEMA yazarý - müzisyen Ömür Gedik, 49. Altýn Portakal Film Festivali'nin açýlýþýnda film þarkýlarýný seslendirecek. NTV'den canlý yayýnlanacak olan gecede Ezra Tuba Çetin imzalý üç farklý kostümle sahne alacak olan Ömür Gedik, geçmiþten bugüne yerli ve yabancý film müziklerini izleyicilerle buluþturacak. Her þarký öncesinde ait olduðu filme dair küçük bilgiler verip, barkovizyon- da o filmlerin görüntülerini paylaþacak olan Gedik'in programý üç ayrý bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde "Buruk Acý"dan "Sevemedim Kara Gözlüm"e, Yeþilçam þarkýlarý yer alýyor. "Yabancý Filmlerden" bölümünde Evita, Mamma Mia ve Ghost Busters gibi filmlerden þarkýlar yer alýyor. Yeni dönem Türk filmlerine yer verilecek olan üçüncü bölümde ise "Veda" filminden "Manastýrýn Ortasýnda", "Av Mevsimi"nde Cem Yýlmaz'ýn seslendirdiði "Hayde", Yýlmaz Güney'in ayný adlý filmindeki Melike Demirað þarkýsý "Arkadaþ" gibi eserler bulunuyor. 6 kiþilik bir orkestra ile sahneye çýkacak olan Gedik, gecenin tüm gelirini kurucusu ve baþkaný olduðu Hayvanlarý Çaresizlikten ve Ýlgisizlikten Koruma Derneði'ne (HAÇÝKO) baðýþlayacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.