Güreþlere Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu'da katýlacak

Akdeniz Haber - - Gundem -

anavgat Belediyesince bu yýl ilk kez düzenlenen Yaðlý güreþler yarýn baþlýyor. Manavgat stadýnda baþlayacak olan güreþlere önemli bir konukta katýlacak. CHP Genel Baþkaný Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu yarýnki güreþlere gelerek Manavgat halký ile bir kez daha kucaklaþacak. Ýlk genel baþkan seçildiði dönemde Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'in tutukluðu sýrasýnda kentimize gelerek Manavgatlý ile

buluþan Kýlýçdaroðlu'nun yarýnki güreþlere katýlarak Manavgat halkýna önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Manavgat Belediye baþkaný Þükrü Sözen'in baþkente giderek genel baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun yaðlý güreþlere davet etmesi üzerine

Kýlýçdaroðlu çok yoðun iþleri olmasýna karþýn bu daveti red etmeyerek yarýnki güreþlere katýlacak. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun düzenlene yaðlý güreþlerin birincisine katýlacak olmasý Manavgat'ta heyecan yarattý. Yarýnki güreþlerin Manavgat'a hayýrlý olmasýný diliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.