AB Projesi baþarýyla tamamlandý

Akdeniz Haber - - Il Sayfa -

MANAVGAT teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin 2010 yýlýndan itibaren Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Almanya'dan South East Training Academy ve Ýspanya'dan Fase NET'in ortak, Karaman Temizel-Ünlü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koordinatör okul olarak, yürüttükleri proje Web Based Basic Vocational final raporunun yazýlmasýyla tamamlandý. Ülke ziyaretleri sýrasýnda Avrupa'daki farklý mesleki eðitimleri sistemlerini incelenen çalýþmada hazýrlanan web sayfasý yardýmýyla Türkiye, Almanya, Ýspanya'daki mesleki eðitim sistemleri hakkýnda kendi dillerinde ve Ýngilizce olarak dört dilde bilgi edinme imkaný saðlandý. Proje ile ayrýca internet üzerinden online olarak farklý ülkelerdeki öðrenciler ve öðretmenler ile farklý dillerde (öncelikli olarak (Ýngilizce) sohbet etmelerini ve bilgi alýþveriþ yapmalarýný saðlayarak kültür paylaþýmýný, kültürler arasý etkileþimler de amaçlanýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.