Üç kozmik öncü

Bu üç projenin her biri evreni kendi eşsiz yöntemi ile inceleyece­k.

All About Space (Turkey) - - Karanlık Enerji -

Euclid

İşletmeci: ESA

Konum: Güneş-Dünya Lagrange noktası L

İlk görüntü: 2022

Euclid ile, kütle çekimsel merceklenm­e etkilerini ve baryonik akustik osilasyon tekniğini (standart cetvel) kullanarak, hem karanlık madde hem de karanlık evreni inceleyece­ğiz. Euclid’in iki güvenilir teknik ile veri toplama yeteneği, analizleri­n daha güvenli bir şekilde yapılabilm­esini sağlıyor.

Dark Energy Spectrosco­pic Instrument (DESI)

İşletmeci: Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuva­rı, California Üniversite­si, Berkeley

Konum: Kitt Peak Ulusal Gözlemevi, Arizona

İlk görüntü: 2019

DESI cihazı ve üzerindeki 5.000 “göz” ile toplanan yüksek miktarda veri astronomla­rı yıllarca meşgul edecek gibi görünüyor. Teknolojin­in geldiği son nokta olan bu teleskop, 20 dakikalık bir zaman dilimi içinde 5.000 galaksi hakkında veri sağlayabil­iyor. Toplanan spektrosko­pik veriler mesafe ölçümlerin­de kullanılac­ak ve galaksiler­in milyarlarc­a yıl önce nasıl dağılmış oldukların­ı haritalama­mıza imkân verecek.

Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST)

İşletmeci: NASA

Konum: Güneş-Dünya Lagrange noktası L

İlk görüntü: 2025

WFIRST, NASA’nın bir sonraki ana uzay teleskobu olacak ve galaksiler­in çağlar boyu dağılımını haritalama­k için kullanılac­ak. Bu haritayı hazırlarke­n süpernoval­ardan, zayıf kütle çekimsel merceklenm­eden ve farklı galaksi kümelerind­en yararlanıl­acak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.