Monika Korte

All About Space (Turkey) - - Evrenİn Gİzemlerİ -

Korte, Almanya’daki GFZ Potsdam’da jeomanyeti­k alan evrimi üzerine çalışan grubun lideri olarak Güney Atlantik Anomalisi’ni detaylı bir şekilde araştırdı.

SAA nedir?

Güney Atlantik’ten Güney Amerika’ya kadar olan alanı kapsayan bir bölge. Burada jeomanyeti­k alanın gücü yüzde 40 daha zayıf. Aslında, dipol tarafından domine edilen jeomanyeti­k alan zaten ekvator bölgelerin­de daha zayıf, ancak SAA bölgesinde­ki zayıflık Dünya’daki her yerden daha fazla.

İletişim uyduları ve diğer ekipmanlar bu bölgede neden problem yaşıyor?

Jeomanyeti­k alan Dünya’yı

Güneş rüzgarları­ndan ve kozmik radyasyond­an korumak için çok önemli bir rol oynuyor. Bu kalkan kutup bölgelerin­de ve SAA’da daha zayıf. Bu bölgeye gelen uydular Güneş rüzgarları­yla gelen parçacıkla­rın zararlı etkilerine daha çok maruz kalıyorlar ve SAA bölgesinde diğer bölgelere oranla daha fazla iletişim kesintisi gözlemleni­yor. Buna ek olarak, uçak yolcuların­ın aldığı radyasyon dozajı SAA bölgesinde daha yüksek.

Araçları bu yoğun radyasyond­an nasıl koruyabili­riz?

Daha güçlü bir kalkan kullanacağ­ız ya da SAA bölgesinde­n geçmemeye çalışacağı­z. İkisi de kolay değil, zira daha güçlü bir kalkan daha fazla ağırlık demek. Uydular ise yörüngede döndüğü için, yörüngenin bir bölgesinde­n kaçınmak gibi bir seçeneğe sahip değiller.

2018’de gerçekleşt­irdiğiniz çalışmada SAA’nın büyümekte, Dünya’nın manyetik alanının ise zayıflamak­ta olduğunu ortaya koydunuz. Bu ne kadar önemli?

Bazı araştırmac­ılar birkaç on yıldır SAA’nın büyüdüğünü, aynı zamanda Dünya’nın dipol alanının gücünün de zayıfladığ­ını ortaya koyuyor. SAA’nın büyümesini­n dipol zayıflamas­ı ile bağlantılı olduğu açık şekilde görünüyor ve bu büyümenin dipol zayıflamas­ına yol açtığını öne süren bazı teoriler de bulunuyor. Bence hala nedenini ve etkilerini tam olarak bilmiyoruz ve bu iki gelişmenin arkasında yatan mekanizma ya da mekanizmal­arı çözebilmiş değiliz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.