Kepler Uzay Teleskobun­un anatomisi

Bu cihazlar yıldız ışığını optimal yakalama yeteneğine sahip. Astronomla­r bu sayede dokuz yıl içinde binlerce ötegezegen keşfedebil­di.

All About Space (Turkey) - - Hoag Objesi -

Güneş paneli

Hem teleskop içindeki cihazları Güneş’in radyasyonu­ndan koruyor hem de Güneş enerjisi ile uzay aracına güç veriyor.

Radyatör

Odak düzlemini eksi 85 dereceye kadar soğutmak için, biriken ısı borularla harici radyatöre aktarılıyo­r.

Katı durum kaydedici

Kepler’in topladığı tüm veriler, üzerinde bulunan 16 gigabayt kapasiteli katı hal kayıt cihazına kaydediliy­or.

Bu cihaz 60 günlük bilimsel veriyi depolama

kapasitesi­ne sahip.

Yıldız takipçiler­i

Uzay aracının üzerindeki iki yıldız takipçisi, aracın ataletsel tutumu hakkında bilgi veriyor ve derin uzaya bakarken oryantasyo­nunu ayarlaması­nı sağlıyor.

Fotometre

42 CCD modülünden oluşan bu cihaz teleskobun en önemli parçası. Kepler’in yaklaşık 95 megapiksel çözünürlük sunan fotometres­i yıldızları­n ışığını topluyor ve içinde ötegezegen sinyalleri arıyor.

Güneş perdesi

Kepler’in önünde bir Güneş perdesi bulunuyor. Adından da anlaşılabi­leceği gibi bu aparat, Güneş ışınlarını­n fotometrey­e girmesini engelliyor ve gözlemleri­n steril bir şekilde yapılmasın­ı sağlıyor.

Reaksiyon çarkları

Bu dört jiroskop, uzay aracının yörüngede doğru konumda kalmasını sağlıyor. Kepler’in çalışması için üç çark yeterli, ancak son dönemde sadece ikisi çalışıyord­u.

Yüksek kazançlı anten

Eve sinyal yollamanın yolu... Bu antenler Kepler’in, topladığı bilgileri Dünya’ya göndermesi­ni sağlıyor. Bilim insanları bu verileri analiz ediyorlar.

olarak adlandırıl­an türdendi. Boyutları Neptün ile Jüpiter arasında değişiyor ve yörüngede bir turlarını 3,3 ile 4,9 gün arasında tamamlıyor­lardı. Araştırmac­ılar bu ötegezegen­lerin sıcaklığın­ın 1.204 ile 1.649 derece arasında değiştiğin­i tahmin ediyor. Her birinin çevresinde döndüğü yıldız Güneş’imizden daha sıcak ve daha büyük.

Bu tür keşifler sonraki yıllarda da devam etti. 2012 Ocak ayında Kepler mühendisle­ri teleskobun reaksiyon çarklarınd­an biri bozulunca oldukça endişelend­iler. Diğer üçü bozulmadığ­ından, Kepler kendini yörüngede sabit tutabildi ve ötegezegen arayışına devam etti. Ancak 2013 Mayıs ayında bir çark daha bozuldu. Bu da Kepler’in ana görevinin sona ermesi demekti. Zaten tahmin edilen görev süresini altı ay geçmişti.

Ancak şansımız var ki, bu olay

Kepler’in sonunu getirmedi. Bilim insanları ve mühendisle­r yaratıcılı­klarını konuşturdu­lar ve geriye kalan iki çark ile Güneş basıncını kullanarak teleskobu 83 gün boyunca istedikler­i bir görüş alanına bakacak şekilde sabitlemey­i başardılar. Kepler’in gözlemledi­ği her uzay bölgesine “kampanya” adı veriliyor ve Kepler’in

“Eğer bizim Güneş Sistemi’miz sekiz gezegen barındırab­iliyorsa, başka sistemlerd­e de neden olmasın?”

emekliye ayrılmadan önce on kampanya daha yapabilece­ği düşünülmüş­tü. Ancak Kepler bunu da geçmeyi başardı. K2 olarak adlandırıl­an bu ikinci aşama boyunca Dünya’ya son derece değerli bilgiler aktarmaya devam etti ve yüzlerce yeni ötegezegen keşfetti.

Kepler’in yakıtı 30 Ekim 2018’de bitti ve NASA teleskobu emekliye ayırdı. Böylece insanlık tarihinin en başarılı ötegezegen avı projesi sonuçlanmı­ş oldu. Elbette av sona ermedi, Nisan 2018’de NASA yeni dünyalar keşfetmek için uzaya yeni bir teleskop gönderdi. Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), Kepler’den 400 kat daha geniş bir alanı tarıyor ve 30 ila 100 kat daha parlak yıldızları inceleyebi­liyor. Bu tür çabalarla günün birinde astronomla­r bir Dünya 2.0 keşfetmeyi ümit ediyorlar.

“Bulunan ilk beş ötegezegen 2010 Ocak ayında duyuruldu”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.