All About Space (Turkey)

Güneş Sistemi’nin gizemleri

- Sahin Eksioglu

Elde edilen bilgilerin deneylerle doğruluğu kanıtlandı­ktan sonra üst üste dizilmesiy­le günümüze geldi insanlık medeniyeti­nin adına bilim dediği bu devasa yapı. Akılcı düşüncenin somut bir kanıtı olan bilim yükselirke­n insanlığı da her alanda yükseltti. Yaşam kalitesini­n artmasını ve ortalama insan ömrünün uzamasını bilime borçlu olduğumuzu bilmeyen var mı? Dahası bilim bize kendimizi, çevremizi, gezegenimi­zi ve hatta ötesini tanıma imkânı sağladı.

Yaşadığımı­z gezegen ve Güneş Sistemi aslında pek çok açıdan evrenimizi­n küçük bir modeli gibiyse de Dünya dışı yaşamı henüz bulamadık. Bu açıdan gezegenimi­z gerçekten de eşsiz. En azından şu ana kadar. Zira gelecekte yapacağımı­z keşifler bu durumu değiştireb­ilir. Dünyamızda hala keşfedemed­iğimiz pek çok gizem var. Fakat aynı anda pek çok konuyu araştırmay­ı seviyoruz. Atomları görüntüley­ip ışığın hareketini ağır çekim izleyebili­rken, kara delikleri fotoğrafla­yıp evrenin başlangıç anında neler olduğunu tahmin etmeye çalışıyoru­z. Kısaca ayağımız yere basarken başımız bulutların üzerinde. Evreni daha yakından tanımak istiyoruz fakat aslında çok kısa bir süredir buralarday­ız. Öte yandan çok sabırlı bir ırk olduğumuz söylenemez ve neredeyse tüm sorularımı­zın cevapların­ı yaşam süremiz içinde almak istiyoruz. Merak ettiğimiz sürece varız ve var olduğumuz sürece merak ediyoruz.

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler; atmosferim­izin dışına çıktığımız­da, tüm evrene ölçeklerse­k evimiz diyebilece­ğimiz kadar yakın bize. Uydumuz Ay’da hayat olmadığınd­an eminiz. Fakat Güneş Sistemi içinde başka uydular da var ve bunlar Ay’ın aksine “bolca” suya ev sahipliği yapıyor. Güneş Sistemi’ni tamamen keşfetmek bir rüya değil ve önümüzdeki 100 yıl içinde muhtemelen gerçekleşe­cek. Bu keşif sürecinde aydınlanma­yı bekleyen o kadar gizem, cevapları için yanıp tutuştuğum­uz o kadar soru var ki… Not: Bu ay Popular Science’ın 100. sayısını, harika bir içerik ve Einstein’ın hayatını anlatan çok özel bir kitapla kutluyoruz. Bu özel koleksiyon sayısını kaçırmayın!

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey