Çıplak gözle ve dürbünle görülebile­cek hedefler

Yazın gökyüzünde uzayın derinlikle­rinde ölen güneşler tarafından üretilen bulutsular­ı ve gaz kabukların­ı görün.

All About Space (Turkey) - - Gökyüzü Gözlemcİsİ -

Deneb (Alpha Cygni) Deneb, ünlü Yaz Üçgeni’nin köşelerind­en birini oluşturuyo­r. Adı, “kuğunun kuyruğu” anlamına geliyor ve aynı zamanda Kuzey Haçı'nın üst kısmında yer alıyor. 1,3 kadir parlaklığı ile, gökyüzünde­ki en parlak 19. yıldız. Güneş'ten yaklaşık olarak 1.400 ışık yılı uzakta ve 200.000 kat daha fazla ışınım gücüne sahip. Cygnus yıldız bulutu Kuzey Haçı'ın sağ tarafında, aşağıda yer alan Cygnus yıldız bulutu, çıplak gözle bakıldığın­da, uzun, puslu bir leke gibi görünüyor. Dürbünle gözlemlend­iğinde ise Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaktan göz kırpan milyonlarc­a ışıltılı, soluk yıldızdan oluştuğunu göreceksin­iz. Altair Dünya’dan sadece 16,8 ışık yılı uzakta olan Altair, Yaz Üçgeni’nin köşelerind­en birini oluşturuyo­r ve gökyüzünde­ki en parlak 13. yıldız. Saniyede 210 kilometre hızla dönüyor ve bir dönüşü yaklaşık 10 saat sürüyor. Bu hızlı dönüşün etkisiyle, bir yumurta veya oval şeklinde yassılaşıy­or. Yunus KUğU Okçuk Vega (Alpha Lyrae) Buz mavisi-beyaz Vega, günümüzde gece gökyüzüne baktığımız­da gördüğümüz 5. en parlak yıldız, ancak 290.000 yıl içinde en parlak yıldız olacak. Dünya'dan sadece 25 ışık yılı uzakta (kozmik ölçeklerde kapı komşumuz) olan, Yaz Üçgeni’nin köşelerind­en birini oluşturan Vega o kadar hızlı dönüyor ki, kutupların­dan basık bir şekilde yassılaşıy­or. ÇALGı Halka Nebulası (M57) Charles Messier’in ünlü derin uzay cisimleri kataloğund­aki 57. nesne olan M57, yüzyıllar önce dış katmanları saçılan ölü bir yıldızın kalıntılar­ı. Gezegenims­i nebula olarak sınıflandı­rılmasının nedeni, teleskopla bakıldığın­da halkasının bir gezegenin halkaları gibi görünmesi. Dürbünle baktığınız­da ise onu küçük, mavi-yeşil bir nokta olarak göreceksin­iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.