Nancy Grace Roman uzay teleskobu

NASA’nın ilk astronomi şefi olan Dr. Roman uzayı inceleme yöntemleri­mizde bir devrim gerçekleşt­irdi.

All About Space (Turkey) - - İçİndekİle­r - Lee Cavendish

NASA’nın ilk astronomi şefi olan Dr. Roman uzayı inceleme yöntemleri­mizde bir devrim gerçekleşt­irdi.

NASA, teleskopla­rını astronomi tarihinin önemli isimlerini­n onuruna adlandırma­yı tercih ediyor. En büyük iki örnek, adını ünlü Amerikalı astronom Edwin Hubble’dan alan Hubble Uzay Teleskobu ve NASA’nın 19611968 yılları arasında direktörlü­ğünü yapan ve uzay çağının en parlak dönemini yaşatan James Webb’in onuruna adlandırıl­an James Webb Uzay Teleskobu.

NASA bu geleneği bozmadı ve proje adı Geniş Alan Kızılötesi Tarama Teleskobu (WFIRST) olan yeni teleskobun­un adının Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu olacağını açıkladı. Nancy Grace, NASA’ya 1959’da giren ve kurumun ilk astronomi şefi olarak evreni daha derinlemes­ine incelemek için uzay teleskopla­rının kullanımın­a öncülük eden, çok önemli bir tarihi figür. O olmasaydı büyük ihtimalle ne Hubble ne de James

Webb olurdu. 2018’de hayata gözlerini yuman Roman, astronomi dünyasında saygın bir isme sahip.

NASA yöneticisi Jim Bridenstin­e, “Nancy Grace Roman’ın liderliği ve vizyonu sayesinde NASA astrofizik alanında bir öncü haline geldi ve Dünya’nın en güçlü ve verimli uzay teleskobu Hubble’ı uzaya gönderdi” diyor. NASA ile Hubble ve WFIRST projelerin­de çalışan, eski senatör Barbara Mikulski, çok etkileyici bir konuşma yaptı:

“Kadınlara oy hakkının tanınmasın­ın yüzüncü yıldönümün­de, NASA yeni WFIRST teleskobun­a ‘Hubble’ın anası’ Dr. Nancy Roman’ın adını vereceğini açıkladı. Bu, kadınların bilim dünyasına yaptığı inanılmaz katkıların farkına varıldığın­ı gösteriyor ve bizi gizli galaksiler­in, gölgede kalmış isimlerin olmadığı bir evrene bir adım daha yaklaştırı­yor.”

Uzaya 2025 yılında gönderilme­si planlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu (kısaca Roman Uzay Teleskobu) 2,4 metrelik bir ana aynaya sahip olacak. Ötegezegen araştırmal­arından kendini bizden gizleyen karanlık enerjiyi anlamaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan hedefleri var. Bu iş için en uygunu, kızılötesi ışığı kullanmak, zira ışığın bu dalga boyu, insan gözü tarafından görülemiyo­r. Kızılötesi astronomin­in bir başka avantajı da “kozmolojik kırmızıya kayma” adı verilen bir olgu nedeniyle, uzak ışık kaynakları­ndan gelen, dalga boyunun tayfın kırmızı bölgesine kayması nedeniyle değişen ışığı inceleme imkânı vermesi.

Sadece görünür ve morötesi ışığı görebilen Hubble Uzay Teleskobu ile karşılaştı­rıldığında, Roman Uzay Teleskobu’nun görüş alanı 100 kat daha büyük olacak. Bu da uzayda aynı bölgeye bakarken farklı kaynaklard­an daha fazla veri toplamasın­a imkân verecek.

“Nancy Grace Roman’ın lİderlİĞİ ve vİzyonu sayesİnde NASA astrofİZİk alanında bİr öncü halİne geldİ.”

2025’te uzaya gönderilme­si planlanan uzay teleskobun­un bilgisayar­la modellenmi­ş bir görüntüsü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.