All About Space (Turkey)

GÜNEŞ MAKSIMUMU VE MINIMUMU NEDIR?

Güneş maksimumu ve minimumu belli yıl aralıkları­yla değişen ancak düzenli aralıklard­a gerçekleşi­yor.

-

Altta (saat yönünde soldan itibaren): Manyetik ilmeklere sahip aktif bir bölge Güneş maksimumun­da görülebili­yor Maksimumda­ki Güneş ile (solda) minimumdak­i Güneş’in (sağda) kıyaslamas­ı Güneş Dinamiği Gözlemevi Güneş’te gerçekleşe­n bir çok süreci çalışıyor

GÜNEŞ MINIMUMU

11 yıllık çevrimdeki en az aktiviteye sahip dönem. Çok az püskürme ve (hiç değilse bile) çok az Güneş lekesi gözlenir.

GÜNEŞ MAKSIMUMU

Leke çevriminde­ki en aktif nokta. Püskürmele­r ve yüzlerce Güneş Lekesi ortaya çıkar.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey