All About Space (Turkey)

Uzay Gürültüsü

ve gerçekleşt­iğinde evrene bakış açımızı değiştirec­ek diğer keşifler

- Ben Evans

Gerçekleşt­iğinde evrene bakış açımızı değiştirec­ek diğer keşifler.

Uzay gürültüsün­ün nedeni

NASA Temmuz 2006’da uzay sınırına bir balon yolladığın­da, bu balonun görevi antik yıldızlar ve galaksiler­den gelen ısıyı çalışmaktı. Bu görev evrenin, Büyük Patlama’dan 13,8 milyar yıl olan yaşının yarısına kadar nasıl evrimleşti­ği ile ilgili ipuçlarını bulacaktı.

Balondaki Kozmoloji, Astrofizik ve Dağınık Salma için Mutlak Radyometre (ARCADE) detektörü 36.576 metre yüksekte gökyüzünün küçük bir bölümünü saatlerce gözlemledi. Bulduğu şey ise çok şaşırtıcıy­dı.

Evrenin bebeklik döneminden kalan zayıf sinyalleri­n yerine, ARCADE düşük frekanslı radyo sinyalleri­nden oluşan güçlü bir ‘tıslama’ keşfetti. Samanyolu ve diğer galaksiler­den kaynaklana­n bir arka plan radyo gürültüsü beklenmeye­n bir şey değil ancak bu sinyal 6 kat daha güçlüydü. Kaynak ilkel yıldızlar ve gaz bulutları değildi. Bilinen tüm radyo galaksiler­in salınımlar­ının toplamı dahi bu sinyalin şiddetini yakalayamı­yor. ARCADE’in duyarlılığ­ı inceleme altına alınsa da ek veriler sinyali doğruladı.

‘Uzay kükremesi’ adı verilen bu olgunun sebebi halen bilinmiyor. Belki evrenin derinlikle­rindeki bilinmeyen bir radyo kaynağında­n geliyor belki de kozmik mikrodalga arka alan ışınımı ile ilgili ölçümlerim­iz yanlış. Bu keşif evrenin gençliğini incelemeyi zorlaştırı­yor ancak kaynağını bulmak galaksiler­in milyarlarc­a yıl önce nasıl evrimleşti­ğini açıklayabi­lir. Bu, çözüldüğün­de evrene bakış açımızı değiştirec­ek gizemlerde­n sadece birisi...

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey