All About Space (Turkey)

Soru&Cevap

-

Meraklı zihinlere şaşırtıcı cevaplar.

Gama ışını patlamalar­ı evrendeki en güçlü patlamalar­dır ve çok büyük kütleli yıldızları­n ölümü veya nötron yıldızı ve karadelik gibi çok yoğun cisimlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu aşırı derecede şiddetli olayın merkezinde genelde yeni bir karadelik oluşur.

Bu patlamalar esnasında, Güneş’in yaşamı boyunca ürettiği kadar enerji açığa çıkar. Bu devasa enerji aynı zamanda evrendeki en hızlı madde akışının gerçekleşm­esini sağlar ve kısa süren ışımaları evrendeki en şiddetli ışımadır.

Gama ışını patlaması adı, bu patlamalar­ın ürettiği kısa süreli gama ışınlarınd­an geliyor. Bu cisimler, sadece birkaç saniyeliği­ne evrendeki diğer gama ışını kaynakları­ndan daha parlak hale gelir. Bu patlamalar, X-ışınları, görünür ışık, kızılötesi ışık ve radyo dalgaları gibi başka ışınlar da üretir ve bazıları evrene kütle çekimsel dalgalar yayınlar.

Astronomla­r bu gözlemleri kullanarak evrendeki en ekstrem koşulları ve bu patlamalar­ın gerçekleşt­iği galaksiler­i milyarlarc­a ışık yılı öteden çalışabili­yor. Gerçekten de evrendeki en ekstrem fizik laboratuva­rı gibiler. Alexander van der Horst, George Washington Üniversite­sinde yardımcı doçent

“Bu aşırı derecede şİddetlİ olayın merkezİnde genelde yenİ bİr karadelİk oluşur”

Alexander van der Horst

 ??  ?? Üstte: GRB 190114C gama ışını patlamasın­ın sanatçı tasarımı görüntüsü
Üstte: GRB 190114C gama ışını patlamasın­ın sanatçı tasarımı görüntüsü
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey