All About Space (Turkey)

Gökyüzü gözlemcisi

Sonbahara doğru geldikçe gökyüzü daha erken kararıyor ve daha fazla gözlem imkanı sunuyor.

- H. Aziz Kayıhan

Gökyüzü rehberiniz

Eylül ayında gökyüzü yazın güzellikle­rini halen taşıdığı gibi, kış takımyıldı­zlarını da daha erken saatlerde bize sunuyor. Samanyolu merkezi halen gökyüzünde görülebili­r konumda. Amatör gözlemcile­r için bu bölgedeki derin uzay cisimleri teleskopla gözlem yapmak için çok iyi hedefler. Gökyüzünün diğer tarafında ise Ülker yıldız kümesi Doğu-kuzeydoğu yönünde ay sonuna doğru giderek daha erken yükseliyor. Andromeda Galaksisi gözlem için en iyi dönemlerin­den birinde. 2,5 milyon ışık yılı uzakta olan galaktik komşumuz karanlık ve temiz gökyüzüne sahip bölgelerde­n çıplak gözle görülebili­yor. Bu galaksi astrofotoğ­rafçılığa yeni başlayanla­r için de güzel ve görece kolay bir hedef.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey