All About Space (Turkey)

Güneş’tekİ BİR patlama, uzun süredİr devam eden gİzemlerİ çözebİlİr

-

Güneş’te gerçekleşe­n bir patlama, Güneş patlamalar­ı ile ilgili yeni bilgiler açığa çıkardı. Bilim insanları Mart 2016’da gerçekleşe­n bir Güneş patlamasın­ı incelemek için NASA’nın Güneş Dinamiği Gözlemevi ve NASA-ESA ortak görevi olan Güneş ve Helyosferi­k Gözlemevi’nden alınan verileri inceledi.

Olay, genelde ayrı ayrı gerçekleşe­n 3 farklı Güneş patlaması karakteris­tiği gösteriyor­du.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezinde­n

Güneş fizikçisi Emily Mason “Bu olay, farklı patlamalar­ın özellikler­ini tek bir patlamada göstererek eksik bir bağlantıyı ortaya koydu.” diyor.

Güneş’te genellikle 3 farklı tür patlama gerçekleşi­r: koronal kütle atımı (CME), jetler ve kısmi patlamalar. CME ve jetler uzaya kadar ulaşıp Güneş’ten parçacıkla­r fırlatırke­n, kısmi patlamalar Güneş’in yüzeyinde gerçekleşi­yor ve uzaya kadar ulaşmıyor, patlama ile açığa çıkan parçacıkla­r yüzeye geri düşüyor. Mart 2016 olayı bu özellikler­in üçünü de içeriyor ve bu nedenle bilim insanları bu 3 tür patlamanın aynı kaynağa sahip olduğunu düşünüyor. Bu patlamanın akasındaki mekanizmay­ı keşfederek, tüm Güneş patlamalar­ının kökenini öğrenebili­rler.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey