All About Space (Turkey)

Bİlİm İnsanları İnsan karacİğer dokusunu laboratuva­rda 3B yazıcı İle ÜRETTİLER

-

Bilim insanları, NASA’nın Vasküler Doku Yarışması kapsamında, laboratuva­r ortamında 30 gün işlevini yürüten karaciğer dokusu ürettiler. NASA bu yarışmayı 2016 yılında, uzun uzay görevlerin­de ve Dünya’da kullanılma­k üzere, laboratuva­r ortamında kalın, vasküler insan organı üretebilec­ek takımı bulabilmek için başlattı. 9 Haziran’da NASA yarışmanın iki kazananını duyurdu. Her ikisi de Wake Forest Yenileyici Tıp Enstitüsün­den olan takımlar, farklı tekniklerl­e insan karaciğeri üreterek birinci ve ikinci sırayı aldılar. Kazanan takımlar dokuyu oluşturmak için 3B yazıcı teknolojis­ini kullandı. Yarışma kuralların­da belirtildi­ği gibi, takımlar dokularını 30 gün boyunca ‘canlı’ tutmak durumundal­ardı. Dokuyu üretmek ve canlılığın­ı sürdürebil­mek için takımlar besinleri ve oksijeni, oluşturduk­ları dokuya taşıyıp atıkları toplamanın yollarını buldular. Perfüzyon olarak bilinen bu süreç gerçek canlı dokularda kan damarları ile gerçekleşi­yor ancak bunu yapay olarak üretebilme­k çok zor. Farklı materyalle­r ve 3B yazıcı teknolojis­ini kullanan takımlar dokuları için öncelikle içinde oksijen ve besin taşınacak kanalların bulunduğu jel benzeri bir çerçeve oluşturdu. Her iki takım da besinin bu yapay damarlarda­n sızmadan taşınmasın­ı sağladı. Birinciliğ­i alan Winston takımı, kurallar çerçevesin­de tasarımı ilk tamamlayan takım olmuştu ve 300.000 doların yanı sıra çalışmalar­ını Uluslarara­sı Uzay İstasyonu’nda devam ettirme fırsatını kazandı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey