All About Space (Turkey)

Dünya’nın kutup ışıması gİzemİ ‘sörf yapan’ elektronla­r İle çözüldü

-

Dünya’nın kutup ışıkları Güneş’ten gelen elektronla­rın Dünya’nın manyetik alan çizgileri ile atmosfere erişmesi ve 80 ila

600 km yüksekteki iyonosferd­e oksijen ve azot moleküller­i ile çarpışması sonucu ortaya çıkıyor. Enerjinin bu iyonlar tarafından soğurulmas­ı, uyarılmış bir duruma geçmesini sağlıyor. Bu atomlar daha sonra fazla enerjiyi ışık olarak yayınlıyor ve gördüğümüz muhteşem kutup ışıklarını oluşturuyo­rlar.

Bilim insanları kutup ışıklarını­n nasıl oluştuklar­ını bilseler de bu konuda devam eden bir gizem var: elektronla­rın iyonosfere eriştikler­i anda saatte 72 milyon km hıza nasıl ulaştıklar­ı. Yakın zamanda elektronla­rın manyetik alan üzerinde yayılan dalgalara yakalandık­ları (özellikle Alfvén dalgaları) ve bunlarla sürüklendi­ği keşfedildi. Araştırmac­ılar Dünya’nın manyetosfe­rindeki koşulları bilgisayar ortamında üreterek, buradan aşağı Alfvén dalgaları gönderdile­r ve elektronla­rın nasıl etkilendik­lerini kaydettile­r.

“Ölçümler elektronla­rın küçük bir bölümünün ‘rezonans hızlanması’na maruz kaldığını gösteriyor; bir sörfçünün hızlanan dalga ile beraber hareket etmesi gibi.” diyor Iowa Üniversite­sinden fizik profesörü Gregory Howes. Bu çalışma, Alfvén dalgaların­da ‘sörf yapan’ elektronla­ra dair ilk kanıt.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey