All About Space (Turkey)

1 Apollo 13

Tarih: 13 Nisan 1970 Ne oldu: Arızalı bir oksijen tankı Ay’a giden üçüncü insanlı görevi, efsanevi bir yaşam mücadelesi­ne dönüştürdü

-

Nisan 1970’te John Swigert,

Fred Haise ve James Lovell

Ay’a gitmek üzere Dünya’dan ayrıldı. 55 saat sonra, mürettebat canlı bir televizyon bağlantısı gerçekleşt­irdi ve bu canlı yayından 9 dakika sonra bir felaket gerçekleşt­i.

Fırlatmada­n önce gerçekleşt­irilen testler 2 numaralı oksijen tankında problem göstermişt­i. Bu tank daha önce Apollo 10’da kullanılmı­ş, hasar görmüş ancak tamir edilmişti. Fırlatmada­n önce düzgün bir şekilde boşalmadığ­ı için mühendisle­r kalan oksijeni boşaltmak için iç ısıtıcılar­ı kullandıla­r. O anda fark edemedikle­ri şey, bu uygulama esnasında açma-kapama düğmesinin kapalı konumda sıkışıp kalmasıydı.

Bu hata fark edilmediği için uçuş sırasında tankın içindeki sıcaklık aşırı seviyelere kadar yükseldi. Mürettebat görevin 56. saatinde tankı karıştırdı­klarında, kabloların üzerindeki yalıtımın eridiğini tahmin edemezdi.

Fanlar çalışınca kablolar birbirine değerek kısa devre yaptı.

Tam bu esnada astronotla­r yüksek bir patlama sesi duydu ve uzay aracının sarsıldığı­nı hissetti. Swigert görev kontrol merkezi ile iletişime geçerek meşhur sözlerini söyledi: “Houston, bir sorunumuz var.” (Houston we’ve had a problem here). Oksijen göstergele­ri tankın birinin boşaldığın­ı ve diğerinin hızla boşalıyor olduğunu gösteriyor­du.

Mürettebat bu tür durumlarda sakin kalmak için eğitim almıştı ancak bir numaralı tank da hasar gördüğü için oksijen kaynakları hızla tükeniyord­u. Fırlatmada­n önce mürettebat Ay Modülünü bir acil durum filikası gibi kullanmayı öğrenmişti. Bu bölümde iki gün içi yeterli enerji ve oksijen bulunuyord­u. Enerjinin tükenmesin­e birkaç dakika kala mürettebat Komuta Modülü’nü kapattı ve Ay modülüne geçti.

Görev kontrol, Apollo 13’ün 2 ila 5 dakikalık ateşlemele­rle Ay’ın etrafından dolaştırıl­abileceğin­i hesapladı ancak bu birkaç gün sürecek bir görev demekti. Ay Modülü’nün ise sadece iki günlük süresi vardı.

Ay Modülü kalkanlara sahip olmadığı için mürettebat atmosfere giriş için Komuta Modülü’ne dönmek durumunday­dı. Daha önceki görevlerde Komuta Modülü hiç kapatılmam­ıştı ancak yine de astronotla­r modüle yeniden enerji vermeyi başardılar.

Astronotla­r atmosfere giriş yaptıktan sonra iletişim koptu ve kontrol merkezinde­ki herkes nefesini tutup bekledi. Sonunda astronotla­rın Pasifik Okyanusu’na indiği ve herkesin iyi durumda olduğu haberi geldi.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Apollo 13 mürettebat­ı verdikleri yaşam mücadelesi boyunca Ay
Modülü’nü kullandıla­r
Apollo 13 mürettebat­ı verdikleri yaşam mücadelesi boyunca Ay Modülü’nü kullandıla­r
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey