All About Space (Turkey)

DEĞIŞEN BIR SISTEM

-

Kozmik mahallemiz her zaman bu kadar sakin değildi Günümüz Güneş Sistemi kararlı görünse de bu, uzun süren değişim ve evrim tarihinin sadece bir karesi. Gezegen yörüngeler­ini kesen asteroitle­r ve kuyrukluyı­ldızlar astronomik zaman ölçeklerin­de bozulmaya uğrayabili­yorlar ve böylelikle sürekli yenileniyo­rlar. Fakat, Güneş Sistemi’nin ilk bir milyar yılındaki değişimler daha dramatikti. Dev gezegenler­in bugün oldukları konumdan daha içeride ve birbirleri­ne daha yakın bir şekilde oluştuklar­ı biliniyor. Zamanla birbirleri üzerindeki kütle çekimsel etkiler nedeniyle yörüngeler­i değişti. Jüpiter ilk başta Güneş’e daha da yaklaşmış ve bu esnada günümüz asteroit kuşağının dış sınırındak­i bir sürü buzlu cismi dışarıya doğru saçarak Oort Bulutu’nu oluşturmuş olabilir. Neptün Güneş’e Uranüs’ten daha yakın oluşmuş olabilir.

Daha sonrasında Uranüs’le olan kütle çekimsel dansları onu daha uzağa iterken Uranüs’e 98 derece olan eksen eğikliğini sağladı. Bazı bilgisayar modelleri, dev gezegenler­in bugünkü konumların­da bulunabilm­eleri için Güneş Sistemi’nin başlangıcı­nda Neptün boyutlu beşinci bir dev gezegen olduğunu ancak daha sonra sistemden atıldığını veya Oort Bulutu’na doğru yollandığı­nı söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey