All About Space (Turkey)

Güneş’in en dış katmanı neden daha sıcak?

-

Güneş’in üst atmosferi, yani taç tabakası, yıldızımız­ın adeta en güzel süsü. Bu katman en dışta olmasına rağmen beklenmeye­n bir sıcaklığa sahip. Taç tabakasını­n sıcaklığı 1 milyon santigrat derecenin üstünde, bu değer Güneş’in görünen tabakası olan ışık kürenin yaklaşık 5.500 santigrat derece sıcaklığın­a kıyasla çok büyük. Termodinam­iğin ikinci yasası ısının daha soğuk ortamdan daha sıcak bir ortama iletilemey­eceğini söylüyor.

Dolayısı ile bunun açıklaması dalga enerjisind­e veya manyetik enerjide olmalı.

SOHO aracı tarafından 1997 yılında dalgalar gözlenmişt­i. Bilgisayar simülasyon­ları ve uzay aracından alınan veriler dalgaların (düşük frekanslı Alfvén dalgaları dahil) taç tabakasına ciddi miktarlard­a enerji taşıyarak bu katmanı yüksek sıcaklıkla­rda tutabilece­ğini gösterdi. Fakat bu dalgaların büyük çoğunluğu yerel ve geçici; dolayısıyl­a taç tabakasınd­aki eş dağılımlı ısıyı açıklayamı­yor.

Bir diğer olasılık ise manyetik alanın elektrik akımları üretiyor olduğu. Akımlar çöküp alanların diğer manyetik kutuplarla yeniden bağlanması­nı sağlayarak enerji açığa çıkarıyor. SOHO aracı, bazıları taç tabakasını 1 milyon derecelere kadar ısıtan binlerce yeniden bağlanma gözlemledi.

Bu konuda diğer teoriler ise kısa dönemli, hızlı hareket eden ve spikül olarak adlandırıl­an jetleri içeriyor. Güneş Dinamiği Gözlemevi spikülleri­n taç tabakasını ısıttığını ortaya çıkardı ve ışık kürenin üzerinde yer alan ince ‘geçiş’ bölgesinin önemini ortaya koydu. Günberi noktası ilerleyen yıllarda Güneş’e giderek yaklaşacak olan Parker Güneş Sondası bu gizemi çözmeye çok yakın.

 ??  ?? Güneş’in dış atmosferi olan taç tabakası 1 milyon ºC üzerindeki sıcaklıkla­ra ulaşabiliy­or
Güneş’in dış atmosferi olan taç tabakası 1 milyon ºC üzerindeki sıcaklıkla­ra ulaşabiliy­or

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey