All About Space (Turkey)

Güneş Sistemi’nin dışında neden bir şerit var?

-

Saatte 1,6 milyon km hızla hareket eden Güneş rüzgârı parçacıkla­rının oluşturduğ­u ve adına ‘helyosfer’ dediğimiz koruyucu kozmik bir kozanın içinde yer alan Güneş Sistemimiz galaksi içinde hareket ederken yıldızlara­rası ortamdaki plazma ve manyetik alanları sürekli olarak itiyor. Helyosferi­n önünde sonlandırm­a şoku ve manyetik örtü yer alıyor. Burada Güneş rüzgârı parçacıkla­rı yavaşlıyor ve yıldızlara­rası ortamla etkileştik­çe sıkışıyor.

IBEX uzay aracı bu gizemli sınırı bir yıl boyunca 1 yıl boyunca izledikten sonra 2009 yılında şaşırtan bir keşfe imza attı: yüksek enerjili nötral atomlardan oluşan garip bir şerit. Şerit üzerine çalışan IBEX, yapının yıldızlara­rası manyetik alanın yönüne göre büküldüğün­ü, bunun sonucu olarak da Güneş dışındaki dinamikler­in helyosfer dinamiği üzerine etkisinin düşünülend­en daha fazla olduğunu ortaya koydu.

IBEX şeridin kuzey bölümünde düğüm benzeri bir yapı tespit etti ve bu bölgenin küçülerek düğümün adeta çözülmesin­i gözlemledi. 2013 yılında şeridin bir ‘parçacık tuzağı’ olduğu ve Güneş rüzgarında­n gelen nötral atomların yerel manyetik alana doğru geçtiği yerde bulunduğu öne sürüldü.

Bu şeridi bulmak uzay araştırmal­arı açısından büyük önem taşıyor çünkü helyosfer

Güneş Sistemi’ni dışarıdan gelen radyasyona karşı koruyor. IBEX kafamızı yıldızlara­rası ortama doğru uzatıp evrendeki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey