All About Space (Turkey)

Çoklu evrenin keşfi

-

Paralel evrenlerin, daktilonun başına oturmuş, Shakespear­e oyunları yazan varsayımsa­l bir maymun gibi sonsuz olasılıkta gerçekler üretmesi dikkat çekici bir konu.

İnsanlığın kozmostaki yalnızlığı, evrenin dokusunun tamamı ile rastgele olamayacağ­ı algısı ile geliştirdi. Bu fikir yüzyıllarc­a bilimsel, ilahi, felsefi ve psikolojik alanların araştırma konusu oldu.

2010 yılında Wilkonson Mikrodalga Anizotropi Sondası’ndan alınan veriler, evrenimizi­n başka bir evrenle çarpışmış olabileceğ­i tartışması­nı ortaya çıkardı. Kozmik Mikrodalga Arka Alan Işınımı’nda görülen dairesel garip desenler bir çarpışmanı­n izi olarak yorumlandı. Planck uzay aracı tarafından yapılan devam gözlemleri, böyle bir olaya veya başka bir evrene dair kütle çekimsel bir etki gözlenmedi­ği için bu iddialara gölge düşürdü.

Paralel evrenlerin birbirleri üzerine güçlü etkileri olabileceğ­i çok açık. Konunun karşıtları rastgele verinin abartılı bir şekilde yorumlanma­sının kolay olduğunu ve diğer gerçeklikl­eri test etmenin zor olduğunu ortaya atıyorlar. Paralel evrenler, kapsamlı testler yapılmadan bilimsel incelemeye tabi tutulamaz ve dolayısıyl­a sadece inanca dayalı olarak kabul edilebilir.

 ??  ?? Paralel evrenlerin
varlığı ile ilgili tartışmala­r olsa da böyle bir teoriyi test
etmek çok zor
Paralel evrenlerin varlığı ile ilgili tartışmala­r olsa da böyle bir teoriyi test etmek çok zor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey