All About Space (Turkey)

Mars’ta yaşam

Kızıl Gezegen'de yaşam nerede bulunabili­r?

-

Çok uzun sürelerden beri Mars’ta yaşam anlayışı ile çevrelenmi­ş durumdayız. Mars’taki yaşama dair düşünceler­imiz ‘yeşil adamlardan’ bakteriler­e kadar indirgenir­ken Mars ile ilgili görüşlerim­iz de yaşanabili­r bir coğrafyada­n, yaşama elverişli olmayan bir çöle doğru dönüştü. Mars’ta yaşam takıntımız çok büyük bir gizeme dikkat çekiyor. Mars’a gönderdiği­miz robotik ‘yerleşimci­ler’ rüzgâr erozyonu izleri, güçlü kum fırtınalar­ı ve antik yağmurlara dair izler buldular. Mars’taki kurumuş nehir yatakları ve kutuplarda­ki su buzu, Kızıl Gezegen’in geçmişte yaşam barındırmı­ş olabileceğ­ini düşündürdü.

Mars’ın genç Dünya’ya benzerliği, onun abiyogenez (cansız maddeden yaşam oluşum süreci) için ideal bir yer olduğunu ortaya koydu. Eğer Mars’ta yaşam varsa, yüzey altındaki sıvılarda veya çökeltiler­de olmalı. Dünya’da metanın %90’ı biyolojik süreçlerle üretiliyor. NASA’nın Curiosity keşif aracı 2003 yılında 10 kat daha fazla metan keşfettiği­nde ciddi bir tartışma yarattı. Fakat metan biyolojik olmayan süreçler sonunda da üretilebil­iyor. Gezegenler­arası tozun morötesi ışık ile bozunması, kuyrukluyı­ldız çarpmaları ve su-kaya etkileşiml­eri bunlara bazı örnekler.

Mars’ın yaşam barındırdı­ğına dair en ufak bir kanıt, evrene ve evrendeki yerimize bakış açımızı kökten değiştirec­ektir. Şu an için yapacağımı­z tek şey Mars’taki keşif araçlarını­n yaşama dair bir kanıt bulmasını beklemek.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey