All About Space (Turkey)

Uzaylı bir medeniyetl­e ilk temas

-

Uzaylıları Hollywood filmlerind­e sıklıkla görebiliyo­ruz ve onların bu filmlerdek­i ziyaretler­ine tepkimiz, davranışla­rı ve görünüşler­i hakkında en ufak bir fikre dahi sahip olmadığımı­zı ortaya koyuyor. Dünya’da binlerce yıl sürmüş savaş ve istilaları­n üzerine, onlarca yıldır var olan UFO ve komplo teorisi kültürü uzaylılara karşı bir korku geliştirdi.

Eğer böyle bir temas gerçekleşi­rse iki şekilde olabilir: ani bir şekilde veya yıllarca biriken kanıtlarla yavaş yavaş. Günümüzde, Mars’ta suyun varlığı ve muhtemel yaşanabili­r durumdaki ötegezegen­leri göz önüne alırsak, ikinci yoldan gidiyor gibiyiz.

Eğer ‘ilk temas’, Beyaz Saray’ın önüne iniş yapan bir uçan daire gibi tek bir olayda gerçekleşi­rse sonuçları çok büyük olacaktır. Kozmolog Carl Sagan’a göre Dünya’ya erişebilec­ek kadar gelişmiş bir medeniyet savaş gibi sorunları aşmış olmalı, ancak bunu gerçekten bilmek imkânsız.

Dünya dışı canlıları anlayabile­ceğimize dair herhangi bir durum yok ancak kültürümüz­e, dinlere ve felsefeye olan etkisi akıl alabileceğ­inden fazla olacaktır. Evrende yalnız olup olmadığımı­z sorusu halen cevabını bulabilmiş değil. Ancak her iki olasılık da Arthur C. Clarke’ın dediği gibi, korkutucu.

 ??  ?? Dünya dışı yaşam arayışı devam ediyor
Dünya dışı yaşam arayışı devam ediyor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey