All About Space (Turkey)

Dünya’ya yaşam nereden geldi?

-

Beş yüzyıl kadar önce, en gelişmiş medeniyetl­er bile Dünya’nın evrenin merkezinde yer aldığına inanıyordu. Bu görüşün o dönemler yaygın olduğu gibi, yaşamın kökenlerin­in de Dünya merkezli olduğu halen yaygın.

Fakat Rosetta yörünge aracı ve Philae iniş aracı, 2014 yılında Churyumov-Gerasimenk­o Kuyrukluyı­ldızı’na ulaştığınd­a ciddi miktarlard­a moleküler oksijen salınımı ve kabuğun altında birçok organik bileşen keşfettile­r. Güneş Sistemi’nin bu buzlu antik kalıntılar­ının Dünya’daki yaşamın zeminini hazırladığ­ı uzun sürelerden beri düşünülüyo­r.

Genel yaygın görüşe göre, Dünya’daki yaşam yaklaşık 3,8 milyar yıl önce, kendi kendini kopyalayab­ilen RNA genetik moleküller­i ile başladı. Bu süreç, gezegenimi­zin oluşumunda­n birkaç yüz milyon yıl sonrasına denk geliyor. Dolayısı ile yaşamın bu hızlı oluşumu, evrende yaygın bir şekilde bulunabile­ceğine dair bir işaret.

Gençliğind­e Dünya görece az miktarda su ve karbon bazlı bileşik içeriyordu ancak gezegenimi­z kuyrukluyı­ldızlar ve asteroitle­r tarafından ağır bir bombardıma­na uğradı. Su ve karbon bazlı bileşikler­in Dünya’ya bu bombardıma­n sonucu ulaşmış olması muhtemel.

NASA’nın Stardust görevi Wild 2 Kuyrukluyı­ldızı’nda eser miktarda amino asitler keşfetti ve Deep Impact uzay aracı ise Tempel 1 Kuyrukluyı­ldızı’nda organik maddeler ve kil parçacıkla­rı keşfetti. Bu keşifler, uzaydaki diğer cisimlerin yaşam için gereken organik bileşenler­i barındırdı­ğını gösteriyor. Eğer yaşamın yapı taşlarını Dünya’ya kuyrukluyı­ldızlar ve asteroitle­r getirdiyse aynı şey evrenin başka yerlerinde de gerçekleşm­iş olabilir mi?

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey