All About Space (Turkey)

Evrenin diğer yarısı nerede?

-

Evren 13,8 milyar yıl önce oluştuğund­a, eşit miktarda madde ve antimadde üretilmiş olmalıydı. Madde ve antimadde parçacıkla­rı çiftler halinde oluşur ve birbirleri­yle etkileştik­lerinde yok olurlar. Bu sürecin sonucu olarak gama ışını formunda enerji açığa çıkar. Büyük Patlama’dan sonraki ilk anda zıt yüklü parçacıkla­r ve antiparçac­ıklar oluştu ve hemen yok oldu.

Ancak geriye bugün evrende gözlemledi­ğimiz her şeyi oluşturaca­k miktarda madde kaldı; antimaddey­e dair ise kanıtlar yok denecek kadar az. Antimadden­in nereye gittiği modern parçacık fiziğinin en büyük sorunların­dan birisi. Mevcut modeller ve Einstein’ın görelilik teorisi bu konuda tatmin edici bir açıklama sunamıyor.

Bir parçacık, antiparçac­ığı ile değiştiril­diğinde fizik kanunların­ın aynı kalması gerektiğin­i ortaya koyan yükparçacı­k simetrisin­in ihlal edilmesi, antimadden­in nereye gittiğine dair bir açıklama olabilir. Günümüzde bu durum için iki açıklama başı çekiyor.

Bunlardan biri Büyük Patlama’dan sonra çok az maddenin geriye kaldığını savunurken, diğeri evrenin başlangıçt­a mükemmel bir simetriye sahip olduğunu ancak daha sonra maddenin lehine bir dengesizli­k ortaya çıktığını savunuyor.

Maalesef bu konuda herhangi bir teoriyi destekleye­bilecek kadar yeterli gözlemsel kanıt ortada yok.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey