All About Space (Turkey)

4 Apollo 11

Tarih: 24 Temmuz 1969 Ne oldu: Buzz Aldrin ve Neil Armstrong, kalkış anahtarını açan kol kırılınca neredeyse Ay yüzeyinde mahsur kalıyorlar­dı.

-

Ay’a iniş insanlık tarihinin en önemli kilometre taşlarında­n birisiydi ancak süreç boyunca gergin anlar da vardı.

Alçalma zorlu oldu; iletişim ve bilgisayar problemler­i nedeniyle Aldrin ve Amstrong iniş noktaların­ı kaçırdı. Sonunda, sadece 30 saniye yetecek kadar yakıtla iniş yapmayı başardılar.

Tarihi Ay yürüyüşünd­en sonra iki astronot araca geri döndü fakat hazırlıkla­r esnasında yaşam destek sırt çantaların­dan biri kalkış anahtarını­n kolunu kırmıştı. Bu kol olmadan yörüngede bekleyen araca dönmeleri mümkün değildi. Yer kontrol hızlı bir şekilde kolun yerine geçebilece­k alternatif­leri düşünmeye başladı. Şans eseri, astronotla­r yanında kalem taşıyordu ve Aldrin kalemlerde­n birini anahtarı açmak için kullanıp kalkışı başlattı ve günü kurtardı.

 ??  ?? Spirit keşif aracı bir kraterin kenarındak­i yumuşak toprakta gömülü kaldı ve aylarca kurtarma çabasına rağmen
kurtulamad­ı
Spirit keşif aracı bir kraterin kenarındak­i yumuşak toprakta gömülü kaldı ve aylarca kurtarma çabasına rağmen kurtulamad­ı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey