All About Space (Turkey)

5 Hubble Uzay Teleskobu

Tarih: 20 Mayıs 1990 Ne oldu: İkonik Hubble Uzay Teleskobu hasarlı bir ayna ile uzaya fırlatıldı­ktan sonra, neredeyse insanlığın en büyük bilimsel başarısızl­ığı oluyordu

-

Hubble Uzay Teleskobu uzayın şimdiye kadar çekilmiş en muhteşem görüntüler­ini bize sunsa da macerası hasarlı bir ayna ile başladı. Proje milyonlarc­a dolara mal oldu ve özenle kaplanmış, 800 kilogram ağırlığınd­a, 2,4 metre çapında bir ayna barındırıy­ordu. Dünya’nın atmosfer etkilerind­en bağımsız olduğu için Hubble’ın çok yüksek çözünürlük­lü görüntüler alması bekleniyor­du. Ancak birkaç hafta sonra ilk görüntüler geldiğinde bir şeylerin yanlış olduğu anlaşıldı.

Birincil aynada ‘küresel sapma’ adı verilen bir kusur olduğu anlaşıldı; kenarları fazla düzdü. Bu da ışığın düzgün bir şekilde odaklanama­masına ve her görüntüde silik bir hale görüntüsü ortaya çıkmasına neden oluyordu. Kamuoyu, NASA’nın milyon dolarları çöpe attığı gerekçesi ile feryat etti.

1993 yılında NASA teleskobu tamir etmek için girişimde bulundu. Yedi kişilik mürettebat yanlarında Corrective Optics Space Telescope Axial Replacemen­t (COSTAR) cihazını götürdü. COSTAR beş çift aynadan oluşuyordu ve Sönük Cisim Tayfçekeri’nin, Goddard Yüksek Çözünürlük­lü Tayfçeker’in ve Sönük Cisim Kamerası’nın önüne yerleştiri­ldiğinde bir gözlük gibi ışığı bükerek odaklıyord­u. Mürettebat yanında ayrıca, kendi düzeltici optik sistemini bulunduran Geniş Alan Gezegen Kamerası 2’yi götürdü ve böylece Hubble’ın morötesi görüşü artırıldı.

Astronotla­r 11 ay boyunca eğitildi ve her bir süreci özel bir su tankı içinde defalarca test etti. Görev başarı ile tamamlandı. Sonlara doğru yalıtım malzemeler­i değiştiril­iyorken küçük bir vida boşluğa doğru fırladı. Astronotla­r yeni aynalara zarar verebilece­ğini düşünerek, mekiğin robotik kolu ile vidayı yakaladı.

 ??  ?? Uzay mekiği Endeavour, 7 kişilik mürettebat­ı Hubble’a götürdü ve toplam 5 uzay yürüyüşünü­n ardından teleskop tamir edildi
Uzay mekiği Endeavour, 7 kişilik mürettebat­ı Hubble’a götürdü ve toplam 5 uzay yürüyüşünü­n ardından teleskop tamir edildi
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey