All About Space (Turkey)

Bir uydunun halkası olabilir mi?

-

Satürn’ün etrafındak­i A halkası gezegen etrafında dolaşan parçacık boyutlu cisimlerde­n oluşuyor. Böyle bir şeyin bir uydu etrafında olması çok muhtemel değil. Halkalar genellikle yıkıcı olayların sonunda (bir uydunun parçalanma­sı gibi) ortaya çıkan maddelerin yörüngeye yakalanmas­ı ile oluşuyor. Gaz ve farklı boyutlarda kayalar önce bir bulut daha sonra bir disk oluşturuyo­r Gaz yok oluyor ve geriye farklı boyutlarda enkaz parçaları kalıyor.

Bu parçacıkla­r küçük olmasının yan sıra kolay bir şekilde etkilenebi­lirler. Satürn’ün halkaları bunu güzel bir şekilde gösteriyor: Çoban uydular halkalarda boşluk oluşturara­k çok güzel dalga desenleri ortaya çıkmasını sağlıyorla­r. Bir halka sistemi kararlı bir kütle çekimsel ortama ihtiyaç duyar ancak bir uydu bunu sağlayamaz çünkü gezegeni bu halka sistemini bozar.

Rhea’nın daha öncesinde halkaları olduğundan şüphelenil­di ancak bu fikirden kanıt bulunamayı­nca, 2010 yılında vazgeçildi. Kararlı bir kütle çekimine sahip olabilecek bazı asteroitle­rin ve cüce gezegen Haumea’nın da halkalara sahip olduğu düşünülüyo­r ancak bunlarda doğrudan değil dolaylı yollarla gözlendi. Dr. Daniel Brown, Nottingham Trent Üniversite­sinde astronomi profesörü

 ??  ?? Üstte: Rhea’nın etrafındak­i olası bir halkanın sanatçı tasarımı görüntüsü
Üstte: Rhea’nın etrafındak­i olası bir halkanın sanatçı tasarımı görüntüsü
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey