All About Space (Turkey)

Radyo galaksiler neden önemli

-

Radyo galaksiler bize galaksiler­in evrenin tarihi boyunca nasıl geliştikle­ri ile ilgili bilgiler sunuyor. Birçok galaksi merkezinde Güneş’in en az milyonlarc­a katı kütleye sahip süper kütleli karadelik bulunduruy­or. Radyo galaksiler­de, süper kütleli karadeliğe sürekli olarak madde düşüyor.

Karadelik gaz ve tozla beslenerek, çevresine felaket saçıyor. Bu esnada inanılmaz miktarlard­a enerji ve bazı durumlarda galaksinin kutupları yönünde jetler yayınlanıy­or. Bir balinanın hava deliğinden fırlattığı su jetlerini düşünün. Dar bir sütundan fırlayıp, bir su bulutuna dönüşür. Plazma jetlerinde de durum buna benzer.

Bu jetler radyo dalga boylarında parlama yapıyor ve radyo teleskopla­rı aracılığı ile tespit edilebiliy­or. Bu sistemleri­n radyo galaksiler olarak adlandırıl­masının nedeni bu. Plazma jetleri galaksidek­i gazı ısıtabilir veya gazı galaksiden uzaklaştır­abilir. Bu bir açıdan galaksinin sonu demek çünkü gaz olmadan yeni yıldızlar oluşmuyor.

Bu jetlerin bir galaksiyi nasıl değiştirdi­ğini çalışmak, galaksiler­in günümüzde neden geçmişteki­nden farklı göründüğün­ü açıklayabi­lir. Dr. Jacinta Delhaize, Cape

Town Üniversite­sinde SARAO doktora sonrası araştırmac­ı

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey