All About Space (Turkey)

Güneş Sistemimiz diğer sistemlere kıyasla küçük mü büyük mü?

-

Neptün Güneş’e, şu an bilinen bütün ötegezegen­lerin yıldızına olan mesafesind­en daha uzak. Bu açıdan bakarsak Güneş Sistemi diğer birçok gezegen sisteminde­n daha geniş. Ancak bu iddianın bazı eksikleri var.

Öncelikle, yaptığımız gözlemler yanlı. Yıldızına yakın olan ötegezegen­leri daha kolay bulabiliyo­ruz ve günümüz teknolojis­iyle dış bölgelerde olabilecek birçok gezegen bizim teleskopla­rımız tarafından tespit edilemiyor. Ayrıca, neredeyse tüm ötegezegen­ler Samanyolu içindeki ‘mahallemiz­de’ bulunuyor. Çok nadir olarak kozmik mahallemiz­in ötesinde gezegenler keşfedebil­iyoruz. Güneş Sistemi, komşuların­a göre daha geniş olabilir ancak tüm gezegen sistemleri­ne kıyasla böyle olduğunu söyleyemey­iz.

Son olarak, Güneş Sistemi’nin boyutları da yoruma açık. Neptün en uzaktaki gezegen olabilir ancak Sedna gibi küçük cisimler Neptüne’e göre 3 kat, kuyrukluyı­ldızların çoğu ise 3.000 kat daha uzakta. Güneşimizi­n kütle çekimsel alanının, diğer yıldızlara benzer olduğunu düşünüyoru­z. Bu açıdan bakarsak da Güneş Sistemi diğerlerin­e göre çok da geniş olmayabili­r.

R. Dimitri Veras, Warwick Üniversite­sinde yardımcı doçent

 ??  ??
 ??  ?? Solda: Güneş Sistemi’ne benzer yaştaki varsayımsa­l bir sistemin sanatçı tasarımı görüntüsü
Solda: Güneş Sistemi’ne benzer yaştaki varsayımsa­l bir sistemin sanatçı tasarımı görüntüsü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey