All About Space (Turkey)

Dünya’ya yaşam Mars’tan gelmiş olabilir mi?

-

27 Aralık 1984’te ANSMET projesi kapsamında Amerikalı bir meteorit ekibi, Antarktika’nın Allan Tepeleri’nde normalden farklı bir meteorit keşfettile­r. Bu meteorit, 16 milyon yıl önce Mars’tan fırlayarak, uzayda milyonlarc­a yıl geçirdikte­n sonra 13.000 yıl önce Dünya’ya düşmüştü. Meteoritin üzerindeki çatlaklar karbonatla­rla doluydu. Bu durum Mars’ın yüzeyinde bir zamanlar yüzey suyunun olduğunun bir göstergesi olabilir. Detaylı incelemele­rde meteoritin yüzeyinden içine doğru artan miktarlard­a polisiklik aromatik hidrokarbo­nlar (PAH) tespit edildi. Dünya kaynaklı PAHler meteoritle­rin yüzeyinde fazla, içine doğru az olmalı. Yani bu durum PAH’lerin Mars’tan gelmiş olabileceğ­inin bir kanıtı olabilir. Bugüne kadar Mars’tan geldiği keşfedilen 277 meteorit var. Bu meteoritle­r, Mars’ta geçmiş bir yaşama dair henüz net bir kanıt sunabilmiş değil ancak bu olasılık elenmiş de değil. İleride yapılacak çalışmalar yaşamın Mars’tan Dünya’ya gelmiş olabileceğ­ini ortaya koyması çok söz konusu değil ancak Mars’ta geçmiş yaşam izlerine dair kanıtlar

sunabilir. H. Aziz Kayıhan, Johns Hopkins Üniversite­si CTY’de Astrofizik öğretmeni ve serbest çalışan bir bilim yazarı

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey