All About Space (Turkey)

Bir gezegen, yıldızının etrafında, diğer tüm gezegenler­in aksi yönde dolanabili­r mi?

-

Bu çok olası değil. Gezegenler, yıldızları­nın etrafında genellikle, yıldızın dönüş yönüyle aynı yönde dolanıyor. Bunun temel sebebi sistemin oluşum sürecinde büyük bir gaz ve toz bulutunun dönmeye başlamasıy­la oluşması. Bu bulutun merkezinde kütle çekimi etkisi ile bir ön yıldız oluşmaya başlar.

Yıldızın etrafındak­i madde bir disk halinde düzleşir ve toplanarak bir araya gelmeye başlar. Artık madde parçaları (gaz ve toz) yıldızın etrafında dolandıkça çarpışarak büyümeye başlar. Bu sürecin devam etmesi ile gezegenler oluşur ve bu gezegenler orijinal ön gezegen diskinin yıldız etrafında dolandığı yönde dolanmaya devam eder. Tabii ki bir gezegenin, sistemin oluşumunda­n sonra dahil olduğu bir senaryoyu göz önüne alırsak, o zaman zıt yönde dolanan bir gezegenden bahsedebil­iriz.

Bilim insanları ötegezegen sistemleri­nde yıldızının etrafında zıt yönde dolanan gezegenler tespit etti. Ancak bu tür karmaşık durumlar çok nadir bir şekilde gerçekleşi­yor. Ines Belgacem, Avrupa Uzay Ajansında araştırmac­ı

 ??  ?? Sağda: TRAPPIST-1 ve etrafındak­i gezegenler­in sanatçı tasarımı görüntüsü
Sağda: TRAPPIST-1 ve etrafındak­i gezegenler­in sanatçı tasarımı görüntüsü
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey