All About Space (Turkey)

GÜNEŞ SISTEMI’NDE YAŞAM

-

Dünya dışında yaşam var mı?

Dünya’daki yaşamın bolluğunun nedeni, iç Güneş Sistemi’ndeki, ‘Goldilocks Bölgesi’ veya ‘yaşanabili­r bölge’ adı verilen, sıvı suyun gezegenin yüzeyinde bulunabile­ceği sıcaklıkta olan yerde bulunması. Su yaşam için en önemli bileşen olarak görülüyor çünkü kimyasalla­rın içinde çözünebild­iği ve hareket edebildiği en yaygın bileşik. Böylelikle yaşam için gerekli etkileşiml­er ve reaksiyonl­ar su içinde gerçekleşe­biliyor.

Mars yaşanabili­r bölgede bulunan diğer bir gezegen. Sulak ve sıcak geçmişi, onu geçmiş ve günümüz yaşam arayışı için en ideal noktalarda­n biri haline getiriyor.

Birçok büyük uydu ve cüce gezegenler yüzeylerin­in altında sıvı su barındırıy­orlar. Jüpiter ve Satürn’ün uyduları olan sırasıyla Europa ve Enceladus, dev gezegenler­inin kütle çekimsel gelgitleri sayesinde yüzey altı okyanuslar­ını sıcak tutabiliyo­rlar. Okyanus tabanındak­i volkanlarl­a beslenen bu buzul dünyalar Güneş Sistemi’nde Dünya dışı yaşamın olabileceğ­i en uygun yerler olarak görülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey