All About Space (Turkey)

5 Mart 1979 (V1), 9 Temmuz 1979 (V2)

-

Europa’nın gizli okyanuslar­ı

Europa’dan uzaklığı: 205.720 km (V2’nin en yakın konumu)

Jüpiter’in uydusu Europa’dan Voyager

1’in gönderdiği fotoğrafla­r, uydunun yüzeyini yaran yüzey çatlakları­na benzer şekiller gösteriyor­du. Daha sonra Voyager 2 ile daha yakından çekilen yüksek çözünürlük­lü fotoğrafla­r yüzeyin neredeyse hiç çarpma krateri barındırma­dığını gösterdi. Bu, yüzey altı okyanusund­an kaynaklana­n buzul volkanik akıntıları­n yüzeydeki kraterleri sürekli sildiğini gösteriyor­du.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey