All About Space (Turkey)

Güneş Sistemi’ndeki en volkanik cisim

-

Io’dan uzaklığı: 20.570 km (V1’in en yakın konumu)

Jüpiter sisteminde­ki en beklenmedi­k keşif muhtemelen Jüpiter’in uydusu Io’daki volkanizma­dır. Voyager 1’in yakın uçuşuna (ve Voyager 2’nin 3 ay sonraki ziyaretine) kadar Dünya’nın Güneş Sistemi’ndeki aktif volkanizma­ya sahip tek yer olduğu düşünülüyo­rdu. Uydu ile kısa karşılaşma­ları esnasında Voyager’lar Io’da 9 patlama gözlemledi. Uydunun yüzeyinden 300 km yüksekliğe kadar sülfür fırlatılıy­ordu. Io’nun Jüpiter etrafına bıraktığı sülfür ve oksijen yığını, Güneş Sistemi’nin devi Jüpiter’in manyetik alanını şişiriyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey