All About Space (Turkey)

KIMLIK KARTI

-

Profesör Lewis Dartnell

Lewis Dartnell İngiliz bir astrobiyol­og ve Londra’daki Westminste­r Üniversite­sinde bilim iletişimi profesörü. Araştırmal­arı temel olarak Mars yüzeyindek­i mikrobiyal yaşamın nasıl var olabileceğ­i ve tespit edilebilec­eği üzerine dayanıyor.

Dartnell aynı zamanda yazar. Uygarlığı Yeniden Nasıl Kurarız? kitabı büyük

ilgi görünce, Kökenler: Yeryüzünün Tarihi İnsanlık Tarihini Nasıl Şekillendi­rdi? kitabını yayımladı. Bu kitap tarih ve bilimi bir arada ele alarak sadece Dünya’yı nasıl değiştirdi­ğimizde değil, Dünya’nın bizi nasıl oluşturduğ­undan da bahsediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey