All About Space (Turkey)

Rakamlarla Mira

-

130

kİlometre/sanİye Mira’nın galaksi merkezi

etrafındak­i hızı 1,18 Güneş kütlesİ

Mira’nın kütlesi 11 ay Mira’nın değişim

periyodu 13 ışıkyılı Mira’nın kuyruğunun

uzunluğu 400-500 Mira’nın Güneş’e

kıyasla çapı 350 ışıkyılı Mira’nın Dünya’dan

uzaklığı

6 mİlyar

yıl

Mira’nın tahmini yaşı

“Bu beyaz cüce, zonklayan kırmızı dev yıldızdan madde çalıyor ve MIra etrafındak­İ bİr turunu 497,88 yılda bİr tamamlıyor”

 ??  ?? Üstte: Şili’deki bir radyo teleskopta­n alınan bu görüntü yıldızları­n etrafındak­i gazı gösteriyor
Üstte: Şili’deki bir radyo teleskopta­n alınan bu görüntü yıldızları­n etrafındak­i gazı gösteriyor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey