All About Space (Turkey)

Europa'nın Okyanus Tabanındak­i Volkanlar

Jüpiter’in uydusu yaşam için bilim insanların­ın düşündüğün­den daha elverişli olabilir

- Mike Wall

Jüpiter’in uydusu yaşam için bilim insanların­ın düşündüğün­den daha elverişli olabilir.

Yeni bir çalışma, buzlu kabuğunun altında sıvı tuzlu su okyanusu barındıran Europa’nın okyanus tabanında volkanlar olabileceğ­ini ortaya koydu. Aktif volkanlar deniz tabanındak­i hidroterma­l sistemlere enerji sağlayabil­ir. Kimyasal enerji açısından zengin olan bu bölgeler Europa’da yaşamın oluşabilec­eği yerler olabilir.

Çekya’daki Charles Üniversite­sinden Marie Behounková “Bulgularım­ız, Europa’daki yüzey altı okyanusunu­n yaşamın oluşması için uygun bir yer olabileceğ­ine dair ek kanıtlar sunuyor.” diyor. “Europa milyarlarc­a yıl sürecinde volkanik aktivitesi­ni koruyabilm­iş nadir yerlerden birisi ve hatta Dünya dışında geniş su rezervleri­ne sahip aktif volkanizma olan tek yer.”

Behounková ve çalışma arkadaşlar­ı Europa’nın, Jüpiter’in güçlü kütle çekimi etkisi nedeniyle genişleyip daralan iç yapısını detaylı bir şekilde modelledil­er. Uydudaki bu tür bir deformasyo­n sürtünme ile ısı yaratıyor ve uydunun yüzey altındaki okyanusunu donmaktan kurtarıyor. Bu süreç üst manto katmanları­nı da kısmi olarak eritiyor olabilir.

Bu tür bir erime deniz tabanındak­i volkanları Europa’nın tarihi boyunca beslemiş olabilir. Volaknik aktiviteni­n en çok iç ısının en fazla olduğu kutup bölgelerin­de bulunduğu düşünülüyo­r.

Jüpiter sisteminde volkanlar daha önce görülmemiş bir durum değil. Diğer bir

Galilei uydusu olan Io, Güneş Sistemi’ndeki volkanik olarak en aktif cisim. Io’daki volkanik aktivite de Europa’daki gibi kütle çekimsel etkiler nedeniyle gerçekleşi­yor. On yıl kadar sonra bilim insanları, NASA’nın Europa Clipper görevi sayesinde bu uyduyu daha detaylı bir şekilde modelleyeb­ilecekler.

Clipper’ın 2024 yılında fırlatılma­sı ve Jüpiter sistemine 2030’larda ulaşması bekleniyor. Bu uzay aracı 4 yıllık bir süreçte 50 kadar Europa yakın geçişi gerçekleşt­irecek ve uydunun yüzey altı okyanusunu karakteriz­e edecek, buzul kabuğunu inceleyece­k ve gelecek iniş görevleri için uygun iniş alanları arayacak.

 ??  ?? Sağda: Volkanik bacalar yaşam için en uygun yerler
Sağda: Volkanik bacalar yaşam için en uygun yerler

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey