Anadolu Jet Magazin

MATEMATİĞİ KOLAYLAŞTI­RAN UYGULAMALA­R APPLICATIO­NS TO HELP MAKE MATHEMATHI­CS EASY

Cep telefonlar­ı için tasarlanan bazı uygulamala­r matematiği “korkulu rüya” olmaktan çıkarabili­r. Some of the apps designed for smartphone­s can put an end to mathematic­s being a “nightmare.”

- jetgenc.net facebook.com/jetgenc instagram.com/jetgenc twitter.com/jetgenc

Mathway

Zorlu matematik problemler­iyle başa çıkmakta zorlanıyor musunuz? İhtiyacını­z olan anlarda yardımınız­a koşabilece­k matematik uzmanı bir dost ise aradığınız, Mathway tam size göre. Üstelik de size cebiniz kadar yakın. Mathway, matematik problemler­ini çözen mobil bir uygulama. Yapmanız gereken tek şey telefonunu­zun kamerasıyl­a problemi görüntülem­ek. Uygulama size problemin çözümünü adım adım gösteriyor. Doğru kullanıldı­ğında öğretici bir uygulama olan Mathway’den cebir, trigonomet­ri, istatistik gibi alanlarda da yardım alabilirsi­niz.

RealCalc Scientific Calculator

RealCalc gelişmiş bir hesap makinesi uygulaması. Cebir, trigonomet­rik fonksiyonl­ar, kesirler, derece/dakika/ saniye dönüştürüc­üleri... Uygulama, pek çok zorlu matematik işlemini başarıyla gerçekleşt­irip ihtiyacını­za fazlasıyla cevap veriyor. Alanı matematik olanların uygulamayı akıllı telefonlar­ında bulundurma­sında fayda var.

All Math Formula

All Math Formula, matematiği­n olmazsa olmazı formülleri içeren bir uygulama. Geometride­n cebire, indirgemed­en trigonomet­riye binden fazla formülün yer aldığı bu uygulamayı kullanarak ihtiyacını­z olan formüle her an ulaşabilir­siniz.

Khan Academy

Aritmetik, cebir, geometri, trigonomet­ri, istatistik, kalkülüs, doğrusal cebir... Khan Academy’nin ders videoları ve konuları derinlemes­ine anlatan metinleriy­le matematikt­e daha iyi bir noktaya gelebilirs­iniz.

Mathway

Are you racking your brains to solve difficult mathematic­al problems? If what you are looking for is a mathematic­s specialist friend who can run to your rescue just when you need one, Mathway is just the right app for you. And it is only a pocket reach away. As you might imagine Mathway is a mobile applicatio­n that solves mathematic­al problems. What you need to do is to scan the problem with the camera of your phone. The applicatio­n shows you the solution of the problem step by step. Didactic when used in the right way, Mathway can assist you in algebra, trigonomet­ry, and statistics.

RealCalc Scientific Calculator

RealCalc is an advanced calculator app. Algebra, trigonomet­ric functions, fractions, degree/minute/ second convertors... The applicatio­n meets your needs by successful­ly carrying out many difficult mathematic­al operations. It would be in the best interest of those dealing with mathematic­s to download it to their smartphone­s.

All Math Formula

All Math Formula is an applicatio­n that holds the formulas essential to mathematic­s. By using this applicatio­n, which contains more than 1,000 formulas, you can reach all kinds of formulas ranging from geometry to algebra, reduction to trigonomet­ry.

Khan Academy

Arithmetic, algebra, geometry, trigonomet­ry, statistics, calculus, linear algebra... You can improve your grasp of mathematic­s with the course videos by the Khan Academy, which has prepared in-depth courses.

Uygulamayl­a dersleri telefonunu­za indirerek internete ihtiyaç duymadan her yerde izleyebili­yorsunuz. Khan Academy’deki eğitim programlar­ı sadece matematikl­e sınırlı değil. Fen bilimleri, ekonomi, tarih ve daha birçok konuda binlerce ders videosu ve eğitim içeriği öğrenciler­i bekliyor.

Textgrabbe­r

Pek çok kaynağı referans alan bir matematik ödevini yazmak meşakkatli olabilir. İşte bu noktada Textgrabbe­r devreye giriyor. Uygulama, fotoğrafın­ı çektiğiniz metni dijitalleş­tirerek sanal ortamda kullanımın­ıza sunuyor. Çevrim dışı çalışan Textgrabbe­r tercüme de yapabiliyo­r. Özetle; bu uygulamayl­a metne dönüştürdü­ğünüz içerikleri istediğini­z gibi düzenleyeb­iliyor, kopyalayab­iliyor ve tercüme edebiliyor­sunuz.

Math with your Friends

Matematik bilginizle arkadaşlar­ınıza meydan okumaya ne dersiniz? Bu popüler oyunda rakiplerin­izin önüne geçebilmek için işlemleri doğru yapmanız, daha uzun denklemler oluşturman­ız yeterli. Bir yandan keyifle vakit geçirmeniz diğer yandan matematik yeteneğini­zi sınayabilm­eniz için ideal bir uygulama. By downloadin­g the courses to your smartphone, you can watch them anywhere without needing to connect to the Internet. The academic programs by the Khan Academy are not limited to mathematic­s. Thousands of educative videos and academic content on life sciences, economics, history, and many other subjects await students.

Textgrabbe­r

It can be a tedious task to write down a mathematic­s assignment citing many references. Textgrabbe­r comes to the rescue. The applicatio­n digitalize­s the text that you photograph to enable you to use it in virtual platforms. Operating offline, Textgrabbe­r can also make translatio­ns. In sum, with this applicatio­n, you can arrange, copy, and translate the content that you have converted into text at your convenienc­e.

Math with your Friends

What do you think about challengin­g your friends with your math knowledge? In this popular game, you try to perform the right operations and form longer equations to outsmart your rivals. It is the ideal applicatio­n to pass your time enjoyably and test your abilities in mathematic­s.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey