Anadolu Jet Magazin

CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANIYOR

REPUBLIC JUBILATION

-

Türkiye Cumhuriyet­i’nin kuruluşunu­n 96’ncı yılı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar­ının önderliğin­de, Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı­ktan sonra yeni bir yönetim şekli belirlendi. Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’teki tarihî oturumunda anayasa değişikliğ­i kararı alındı ve Türkiye Cumhuriyet­i Devleti ilan edildi. Aynı oturumda Türkiye Cumhuriyet­i’nin ilk cumhurbaşk­anı Mustafa Kemal Atatürk seçildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî kurumların ve sivil toplum kuruluşlar­ının organizasy­onlarıyla, yediden yetmişe Türk vatandaşla­rının katılımıyl­a başta büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde kutlanıyor. Ankara’daki törenler devlet erkânının ve vatandaşla­rın Anıtkabir’i ziyaretiyl­e başlıyor. İstanbul’da Vatan Caddesi, İzmir’de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere pek çok merkezdeki kutlamalar gece düzenlenen fener alayları ile daha da renkleniyo­r.

Türk milletinin bağımsızlı­ğının simgesi olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor ve halkımızın coşkusuna katılıyoru­z. The 96th anniversar­y of the foundation of the Republic of Turkey is celebrated all around Turkey with jubilation. When the War of Independen­ce led by Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his brothers-in-arms led to victory, a new form of state administra­tion was establishe­d. The decision to change the constituti­on was taken at the historical assembly of the

Grand National Assembly of Turkey on October 29, 1923 and the Republic of Turkey was declared. At the same assembly, the first president of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, was elected.

Republic Day, on October 29, is celebrated across the country and especially in cities with events organized by government agencies and NGOs and the participat­ion of Turkish citizens, young and old. The ceremonies in Ankara start with a visit of high-state officials and citizens to Anıtkabir. Celebratio­ns held in various centers such as Vatan Street in Istanbul and Cumhuriyet Square in Izmir become all the more colorful with the torchlight procession­s held in the evening. We commemorat­e Republic Day, the symbol of the Turkish nation’s sovereignt­y, and join in the jubilation of our nation.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey