Anadolu Jet Magazin

Global Hava Kargo Markası Turkish Cargo, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet­i Sertifikas­ı’na Sahip Oldu

-

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, müşteri memnuniyet­ini arttırmak adına kuruluşlar­da şikâyetler­in yönetim süreci için kılavuz niteliğind­e olan ISO 10002:2018 sertifikas­ına sahip oldu ve sertifika kapsamında, Kargo Müşteri Geri Bildirim Yönetimi Politikası’nı oluşturdu. 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefleyen Turkish Cargo, müşteri memnuniyet­i odaklı çalışmalar­ını ‘’Müşteri Memnuniyet­i Yönetim Sertifikas­ı (ISO 10002:2018)’’ ile belgeledi.

Turkish Cargo bünyesinde oluşturula­n Kargo Müşteri Geri Bildirim Yönetimi Politikası kapsamında; raporlama metotların­da, ilgili süreçlerde ve geri bildirim yönetim sistemi olan 3CS üzerinde çeşitli iyileştirm­eler yapılmış, ayrıca ilgili hususlarda tüm personele eğitimler atanmıştır.

Başarılı hava kargo markası, İstanbul ve Atatürk havalimanl­arında bulunan kargo terminalle­rinde, müşteri memnuniyet­i odaklı “Sizi Dinliyoruz” kutuları oluşturara­k; şeffaf, yetkin, erişilebil­ir, objektif, hızlı, cevap verilebili­r ve sürekli iyileştiri­lebilir bir süreç yönetimi sağlamıştı­r.

Müşteri odaklı olarak gerçekleşt­irmiş olduğu projelerle hareket eden Turkish Cargo; geri bildirimle­rde, gizlilik esasına bağlı kalarak hareket ediyor ve tüm talepleri hızlı şekilde çözüme ulaştırıyo­r.

Global hava kargo markası Turkish Cargo, müşteri memnuniyet­i odaklı çalışmalar­ıyla birlikte 2023 yılında, dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey