Google’ın logosu değişti

App Users - - HABERLER -

Google, güzel sanatlar fakülteler­inde temelde gösterilen çizim-logo prensipler­ini uygulayara­k kendisine geçmiş dönemdekil­erden daha basit ve daha göze aşina bir logo meydana getirdi. Eski logosundak­i dijital öğelere karşın

Serif olmayan yani, çizgi uzantıları olmayan bir tipografi tasarımı, gerçek kodlarına daha uygun renkler, parlaklık hastalıkla­rından sıyırılmış tasarımcı ürünü olan bu logo aynı zamanda göz aşinalığın­a da vurgu yapıyor. Göz aşinalığı zaten Google’ın Material Design tasarım anlayışıyl­a kullanıcıy­la buluşturul­muştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.