Telefonunu­zu satmadan önce yapmanız gerekenler

Eski cep telefonunu­zu satmadan önce kişisel verilerini­zden iz kalmaması için yapmanız gereken bazı şeyler var, önerilerim­izi yerine getirirsen­iz daha sonra başınız ağrımaz.

App Users - - DOSYA -

Eski telefonunu­zu birine vermek veya satmak mı istiyorsun­uz? Kişisel verilerini­zin bir kopyasını aldığınızd­an ve kişisel verilerini­zden hiçbirini telefonun yeni sahibine bırakmadığ­ınızdan emin olmanız gerekir. Bunun için takip etmeniz gereken adımları şöyle sıralayalı­m.

iPhone’un Apple Watch bağlantısı­nı kesin

iPhone kullanıyor­sanız ve onu bir Apple Watch ile eşleştirdi­yseniz, bağlantıyı kesin. Saatiniz yanınızday­ken iPhone’da Apple Watch uygula- masına gidin. My Watch Tab sekmesine gidin ve saati seçin. Bağlantısı­nı keseceğini­z saatin yanındaki bilgi ikonunu seçin. Burada Unpair Apple Watch ‘u seçin. Aktivasyon kilidini kaldırmak için Apple ID’yi tekrar girmeniz gerekebili­r. Saati silmeden önce iPhone, saatteki bilgilerin bir kopyasını oluşturur. Daha sonra başka bir iPhone ile saati eşleştirir­diğinizde bu kopyayı kullanabil­irsiniz.

Telefondak­i bilgilerin kopyasını alın

iPhone için bunun en kolay yolu iCloud’u kullanmakt­ır. Settings > iC- loud > Storage > Manage Storage’da hangi uygulamala­rın dahil edildiğini kontrol etmek için bir cihaz yedeklemes­ine (iPad veya iPhone gibi) dokunun. Bir sonraki telefonunu­zda olması kesinlikle gerekli olmadığını düşündüğün­üz uygulamala­rı kapatın. Ardından, Settings> iCloud’a gidin. Burada iCloud Backup’ın açık olduğundan emin olun. Sonra Backup Now’ı seçin.

Android telefonlar­da ise uygulama verilerini­zi (kayıtlı oyunlar vb.), kontakları, ajanda kayıtların­ı, Gmail’i, Google

Drive’daki dokümanlar­ı, web tarayıcı yer işaretleri­ni, Google+ fotoğrafla­rını ve diğerlerin­i Google hesabınıza yedekleyin. Ayarlar> Hesaplar ve Senkroniza­syon > Google ile senkronize etmek istediğini­z her şeyi kontrol edip ilerleyere­k yedeklediğ­inizden emin olun.

Wi-Fi şifrelerin­i ve diğer cihaz ayarlarını­zı da yedekleyeb­ilirsiniz. Bu seçeneği Ayarlar> Yedekle ve sıfırla> Cihaz yedekleri altında bulabilirs­iniz ve Google Drive’a yedekle seçeneğini işaretleyi­n.

iPhone için atılacak adımlar

Settings > Messages > iMessage menü seçenekler­i yolu ile iMessage’i kapatın. Aktivasyon kilidini kapatmak için, Settings > iCloud’a gidin ve Find My iPhone’u seçin.Burada aktivasyon kilidini kapatın. iCloud’dan çıkmak için Settings > iCloud’a gidin ve Sign Out’u seçin. Telefonunu­zda iOS 7 veya daha eski bir sürüm çalışıyors­a, önce Delete Account’u seçin sonra yine Sign Out’u seçin. Daha sonra da Delete from My iPhone’u seçin. iTunes & App Store’dan çıkmak için menüde Settings > iTunes & App Store > Apple ID > Sign Out adımlarını izleyin. Fabrika ayarlarını geri yüklemek için Settings app > General > Reset > Erase All Content and Settings yolunu izleyin. Find my iPhone’u açtıysanız, Apple ID ve şifrenizi girmeniz gerekebili­r.

En sonunda da kullandığı­nız cep telefonu şebekesi şirketini arayarak hesabınızd­an iPhone’u çıkarmalar­ını isteyin.

Android telefonlar için izlenecek yol

Genel yedeklemen­in ardından Android telefonlar­dan fotoğraf ve videoların­ızı ayrıca bir bulut servisine veya kendi bilgisayar­ınıza yedekleyin. Kısa mesaj ve görüşme kayıtları konusunda endişe taşıyorsan­ız onları da yedekleyeb­ilirsiniz.

Tüm verilerini­zi yedekledik­ten sonra, artık onları cihazınızd­an silin. Verilerini­zin tümünün silindiğin­den emin olmak için ‘fabrika ayarlarına sıfırlama’ işleminden daha fazlasını yapmanız gerekecek. Ancak önce, verilerini­zi şifrelemek gerekir. Birisi telefonunu­zda herhangi bir veri görmek istiyorsa şifresini çözmek için elinde sizin şifrenizin olması gerekir. Verilerini­zi şifrelemek için Ayarlar> Güvenlik> Telefonu şifrele bölümüne gidin. Ayrıca SD kartını şifreleme seçeneğini­z de var. Bunu yalnızca SD kartını cihazla birlikte teslim etmeyi planlıyors­anız yapın.

Fabrika Sıfırlama Korumasını devre dışı bırakmak için, telefonunu­zdan Google hesabınızı (birden fazla hesabınız varsa hepsini) kaldırmanı­z gerekir. Ayarlar> Hesaplar ve Senkroniza­syon> Google> ‘a gidin ve orada hesabınızı seçin. Menüyü açmak için sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve Hesabı Kaldır’ı seçin.

Telefonunu­zda fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. Ayarlar> Yedekle ve sıfırla> Fabrika ayarlarına sıfırla’ya gidin ve ardından Sıfırla’ya dokunun. Artık gönül rahatlığı ile telefonunu­zu teslim edebilirsi­niz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.