Toplumsal Cinsiyet ve Tasarım: Kadın

Arredamento Mimarlik - - NEWS -

Mekanı, mesleği ya da herhangi bir üretimi toplumsal cinsiyet bağlamında düşünmek bize ne katar? Bilginin toplumsal inşasını, gündelik ve profesyonel hayatın güç ilişkilerini, kentsel mekanın kullanımını düşünürken kaçınılmaz olarak tartıştığımız temel meselelerden biri toplumsal cinsiyet. Dolayısıyla, bu dosya gündelik mekan pratiklerinin, kentsel hak

taleplerinin, profesyonel ve akademik meslek yapılanmasının toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde şekillendiği kabulü ve tüm bunların Türkiye’de mimarlık alanında çok az okunduğu / konuşulduğu / yazıldığı endişesi ile oluşturuldu. Işıl Çokuğraş’ın editörlüğünü üstlendiği dosya; Emine Görgül, Narin Temel, Çağda Türkmen, Yağmur Yıldırım, Yasemin Demirci, Canan Erten ve Nilüfer Karanfil-Büyükyıldırım’ın metinlerinden oluşuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.