Grafik Tasarım Eğitimi Bağlamında Arredamento’yu Yeniden Tasarlamak

MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Proje Dersleri ve İşleyişi

Arredamento Mimarlik - - NEWS - display

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü 2017-2018 Bahar dönemi “Grafik Tasarım V - Süreli Yayın Tasarımı” projesi kapsamında, Arredamento Mimarlık dergisi ile işbirliği yaparak derginin tasarımını dersin konusu olarak belirledi. Ebru Aytoğ ve Umut Südüak dersin genel işleyişi ve Arredamento’yu tasarlama deneyimini aktarıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü 2017-2018 Bahar dönemi “Grafik Tasarım V - Süreli Yayın Tasarımı” projesi kapsamında, Arredamento Mimarlık dergisi ile işbirliği yaparak derginin tasarımını dersin konusu olarak belirledi. Ebru Aytoğ ve Umut Südüak dersin genel işleyişi ve Arredamento’yu tasarlama deneyimini aktarıyor.

Ebru Aytoğ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri 1. sınıfta eğitimlerine, grafik tasarım disiplinini tanıyıp kavradıkları, gramerini öğrenmeye başladıkları yoğun temel dersler alarak başlıyorlar. 2. sınıfa geldiklerinde devam eden temel ve destekleyici derslerle birlikte, son eğitim dönemlerinde alacakları diploma projesini de kapsayan grafik tasarım proje derslerini alıyorlar.

Dört veya beş farklı öğretim elemanı ve yardımcıları tarafından, Pazartesi ve Perşembe günleri dörder saat olmak üzere haftalık toplam sekiz saat olarak yürütülen derslerde, 2. sınıftan 4. sınıf diploma (sadece Grafik Tasarım VI Diploma Projesi haftalık 10 saat olarak verilir) projesine kadar tüm öğrenciler birlikte, birbirilerini izleyerek, açık tashih alıyorlar. Burada öğrencilerin kendi projeleriyle kısıtlı kalmayıp, diğer projelere verilen tashih ve bilgilerden de beslenmeleri amaçlanıyor.

Tüm grafik tasarım proje dersleri için dönem başında proje konusu hakkında

brief veriliyor. Kişisel Kimlik projesi “brief”i bölüm proje dersi yürütücüleri ve yardımcıları tarafından aktarılıyor. Grafik Tasarım II, III, IV ve V dersleri için dersin konusuyla ilgili kişi veya kurumlarla işbirliği yapılıyor. Proje briefleri işbirlikçilerimiz tarafından veriliyor.

Öğrenci, proje parçaları için tasarım önerilerini, ders saatinde taslaklar halinde proje yöneticisine sunuyor. Proje yöneticisinin yol göstermesi doğrultusunda, derslerde üzerlerinde konuşulup, tartışılarak biçimlenen çalışmalar, öğrenci tarafından dönem sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Dönem sonunda belirlenen günde her

öğrenci projesini dersin yürütücülerine, bölüm öğrencileri ve diğer derslerin yürütücülerine açık olarak sunarak geri bildirim alırken kendini ifade etme deneyimi kazanıyor.

Öğrencinin grafik tasarımın farklı alanlarında bilgi ve deneyim kazanmasını sağlayan dersler, ikinci yılda “Grafik Tasarım I - Kişisel Kimlik” projesiyle başlıyor. İlk defa proje dersi alan öğrenciler için verilen bu ders, grafik tasarımın temel ilkelerini ve tasarım/üretim yollarını “gerçekleşebilecek” işler üzerinden aktarmayı amaçlıyor.

Öğrenci, kendi tanıtım problemi üzerinden, grafik tasarım bağlamında “kimlik tasarlamayı”, kendi kendini tanıtma yoluyla, “kendi”nin bir başkası tarafından algılanmasını yönetmeyi öğrenirken kimlik oluşturucu basılı malzemelerin tasarım ve uygulama yollarını da öğreniyor. Öğrenci, konusu kendisi olan bir “kimlik tasarımı” çalışması yapıyor ve projenin devamında, yine kendisi için tanıtım malzemeleri tasarlıyor.

İkinci yılın ikinci döneminde “Grafik Tasarım II - Ambalaj Tasarımı” projesiyle devam ediyor. Ders, proje konusu olarak verilen ambalaj tasarımı çerçevesinde, marka ve ürün ilişkisini öğrenciye aktarmayı amaçlıyor. Bir markanın piyasadaki mevcut ya da yeni çıkan ürünlerinin etiket ya da ambalajları, marka kimliği, ürün kimliği ve hedef kitle kriterlerine göre ele alınarak tasarlanıyor. Öğrenci marka ve ürün kimliğini, üç boyutlu bir yapı (ambalaj, stand vb.) üzerinde tasarlamayı öğreniyor. Proje konusu ve uygulamaları üzerinden, ambalaj tasarımı dünyasına ait durumları ve görsel iletişim yöntemlerini aktarmayı amaçlayan ders, ürün ambalajı tasarımlarının yanısıra, ürünün ilişkiye girdiği stand, kutusu tasarımlarını da proje çerçevesinde ele alıyor.

Üçüncü yılın ilk projesi “Grafik Tasarım III - Kitap Tasarımı”nda proje konusu olarak verilen yayın kimliği tasarımı çerçevesinde, yayınevi kimliği ve ürünü olan kitap-tasarım ilişkisinin öğrenciye aktarılması amaçlanıyor. Öğrenci yayınevi ve yayın kimliğini kitap ve gerekli tanıtım malzemeleri üzerinden tasarlamayı öğreniyor. Bir yayınevinin kurumsal kimlik tasarımı ile yayınevinin yayınladığı kitapları, kurum-ürün ilişkisi üzerinden ele alarak tasarlamak, farklı seriye ait olan kitaplar dizisini ait oldukları serinin (bütünün) bir parçası, yayınevinin de bir ürünü olarak konumlandırarak projelendirmek anlamına geliyor. Yayınevinin kurumsal kimlik çalışması ve farklı dizilere ait kitap tasarımlarının yanısıra, yayınevi ya da kitaba ait duyuru ve tanıtımlarının parça tasarımlarını da içeren proje, ele aldığı konu üzerinden yayınevi ve kitap tasarımı dünyasına ait ürün, kurum, tanıtım ve durum biçimlerini uygulamalı ve teorik örnekleriyle içeriyor.

Üçüncü yılın ikinci projesi: “Grafik Tasarım IV - Etkinlik Kimliği Tasarımı”. Ders, verilen proje konusu çerçevesinde, marka, ürün, kurum ya da etkinliğin tanıtımı için, ilgili mecraların etkili kullanım ve

uygulama yöntemlerini öğrenciye aktarmayı amaçlıyor.

Öğrenci, ilgili mecraların tanıtım amaçlı etkili kullanımını ve farklı tasarım yaklaşımlarını bir dil bütünlüğü içerisinde ele almayı öğreniyor.

Dördüncü yılın ilk döneminde öğrenciler, diploma projesi öncesi son proje olan “Grafik Tasarım V - Süreli Yayın Tasarımı” projesini alıyorlar. Süreli yayın dünyasına ilişkin durumları, mevcut bir dergi veya gazetenin tasarımıyla inceleyen derste, tasarım sürecini editoryal bir bakış açısıyla oluşturulması amaçlanıyor. Öğrenci, süreli yayın tasarımında bir sistem geliştirmeyi ve mecranın gereklilikleri çerçevesinde, tasarımda doğru gramer kullanımını öğreniyor.

Dergi, gazete gibi bir süreli yayın ürününün, kimliğini oluşturan değerler üzerinden ele alınarak, yeni bir görsel kimlik sistemiyle yeniden tasarlanması; önerilen sistemin sürekliliğinin tasarımı; tasarlanmış olan ürünün tanıtımı ile ilgili parçaların tasarımı dersin içeriğini oluşturuyor.

Grafik tasarım dersi projelerinin ve eğitimde alınan derslerin sonuncusu ise “Grafik Tasarım VI - Diploma” projesi. Öğrencinin diploma projesini, tüm eğitimi süresince almış olduğu teorik ve pratik bilgiler ışığında ve kendisinin önerdiği bir proje konusu çerçevesinde gerçekleştirmesi hedefleniyor. Öğrenciye, kendi kararıyla seçtiği bir konunun içeriğindeki sorunsalı proje yöneticisinin yol göstermeleri doğrultusunda kendi başına gerçekleştirme deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Ebru Aytoğ, Arş.Gör; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

4 Erhan Kaplan, Proje Danışmanı: Burcu Dündar Venner. 5 Gülşah Korkmazoğlu, Proje Danışmanı: Haluk Tuncay. 6 Ramazan Çapraz, Proje Danışmanı: Umut Südüak. 7 Ümmiye Mazlum, Proje Danışmanı: Umut Südüak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.