Open Architecture: Migration, Citizenship and the Urban Renewal of Berlin-Kreuzberg by IBA 1984/87

Birkhäuser Verlag GmbH, Basel, 2018, 416 sayfa, ISBN 978 3035613773

Arredamento Mimarlik - - NEWS - Esra Akcan

Akcan, “açık” kavramının küresel bağlantılar çağında ortak bir metafor ve çelişki üretme eğilimine karşın temel kurucu bir modern değer olarak yorumlanmasının sonuçlarını araştırdığı kitabında “açık mimarlık”ı tartışmaya imkan veren başlıca örneklerden biri olan IBA 1984/87’yi (Uluslararası Bina Sergisi) hareket noktası alarak bu mimaripolitik etkinliğin tarihini ve yankılarını aktarıyor. Farklı bir zihnin veya bir grup zihnin mimari tasarım sürecine davet edilmesine dayanan açık mimarlığı, yeni bir misafirperverlik etiğinin mimarlığa çevirisi olarak tanımlayan Akcan, kitabında açık mimarlığa yönelik eğilimi (ya da eğilimsizliği) Berlin’de göçmen mahallesindeki kentsel yenileme projesinin ayrımcı konut yasaları bağlamında örnekliyor. Mimarlar ve politika oluşturucular kadar sözlü tarih aracılığıyla yerleşimcilere de ses veren kitabın merkezine aldığı göçmenlerin kent hakları teması, 20. yüzyılın sosyal konut tarihini, katılımcı, postmodernist ve postyapısalcı mimarlık söylemlerini ve uluslararası göçmenlik yasaları ile konut/ konutlaşma arasındaki çelişik ilişkiyi de içine alan kapsamlı bir tartışmayı imkanlı kılıyor. Kitapta şu bölümler yer alıyor: Giriş, 1. Bölüm: “Kolektivite Olarak Açık Mimarlık” (Open Architecture as Collectivity), 2. Bölüm: “Demokrasi Bağlamında Açık Mimarlık” (Open Architecture as Democracy), 3. Bölüm: “Çoğulluk Bağlamında Açık Mimarlık” (Open Architecture as Multiplicity), Kaynaklar, Dizin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.